Myszczyńska, Dominika (1885-1973), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Dominika Myszczyńska urodziła się 3 sierpnia 1885 r. w Sejnach. Była córką Franciszka i Anny Myszczyńskich, a starszą siostrą Franciszka Myszczyńskiego (1887-1940). W czasie przygotowań do Powstania Sejneńskiego  oraz w czasie walk powstańczych pełniła funkcję łączniczki. Działała w grupie kobiet-łączniczek, do której w tym czasie należały następujące Panie: Bronisława Bartnik, Maria Heybowicz, Helena Januszewicz, Stefania Kalwejt oraz Janina i Maria Kasperowicz. Przed wybuchem walk grupa ta gromadziła amunicję i broń starając się ją  zdobyć na różne sposoby, między innymi kupować u niemieckich żołnierzy. Łączniczki przeprowadzały przez kordon  niemiecko-litewski polskich żołnierzy z cudzych armii oraz ochotników umożliwiając im tym samym dotarcie do polskich jednostek wojskowych. Zdobyta broń i amunicja gromadzone były Sumowie. To właśnie Sumowo stało się miejscem koncentracji oddziałów powstańczych w nocy z dnia 22 na 23 sierpnia 1919 r. W czasie powstańczych walk zginął narzeczony Dominiki Myszczyńskiej.  Wierna swojemu wyborowi dalsze życie spędziła samotnie. W 1932 r. została odznaczona Medalem Niepodległości („Monitor Polski nr 167/1932, Dział C, poz. nr 990)1. Pamiętam z dzieciństwa, iż miła starsza Pani, Pani Domcia, wraz z młodszym bratem, Panem Wacławem (1897-1977), bywała na imieninach moich rodziców, Olimpii i Zygmunta Kasperowiczów, oraz starszych sióstr ojca, Marii i Aldony Kasperowicz. Dominika Myszczyńska zmarła w Sejnach i została pochowana na Starym Cmentarzu w grobie rodzinnym.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka.

1 Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Dominiki Myszczyńskiej, pochowanej na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczkę z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI  oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły dnia 23 sierpnia 2023 r. wręczył w Sejnach przedstawicielom Rodziny Pan dr Marek Jedynak, Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej w siedzibie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Panią Beatę Dźwilewską, Prezesa Stowarzyszenia Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” i członków Stowarzyszenia, przy współpracy z Panią Barbarą Miszkiel oraz z grupą przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski, Henryk Sylwista, a przede wszystkim przy życzliwej pomocy Księdza Prałata Zbigniewa Bzdaka, Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach. 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *