Jodango, Michał (1879 – 1976)

Michał Jodango urodził się w Dziewieciszkach 22 września 1879 r. W swoim Arkuszu Ewidencyjnym przebiegu służby w Polskiej Organizacji Wojskowej napisał, iż nie ukończył żadnej szkoły. Zajmował się rolnictwem. Od kwietnia do września 1919 r. działał w POW w stopniu szeregowego. W Powstaniu Sejneńskim walczył pod Sejnami, a 25 sierpnia1919 r. został wzięty do niewoli. Jego przełożonym był por. Ostrowski i por. Zawadzki. Po Powstaniu wstąpił do wojska polskiego. Arkusz Ewidencyjny Michał Jodango podpisał własnoręcznie 24 kwietnia 1929 r. Wymienił ul. Strutyńską nr 7 w Sejnach jako miejsce swojego zamieszkania.

Michał Jodango został  w 1932 r. odznaczony Medalem Niepodległości. („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C, pozycja 526).

Zmarł w wieku 97 lat w 1976 r. Spoczywa w Sejnach na Starym Cmentarzu.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie informacji, zaczerpniętych z kopii własnoręcznie napisanego i podpisanego przez Michała Jodango Arkusza Ewidencyjnego oraz na podstawie napisu na cmentarnym nagrobku.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *