Jodango, Michał (1879 – 1976), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Michał Jodango urodził się w Dziewieciszkach 22 września 1879 r. W swoim Arkuszu Ewidencyjnym przebiegu służby w Polskiej Organizacji Wojskowej napisał, iż nie ukończył żadnej szkoły. Zajmował się rolnictwem. Od kwietnia do września 1919 r. działał w POW w stopniu szeregowego. W Powstaniu Sejneńskim walczył pod Sejnami, a 25 sierpnia1919 r. został wzięty do niewoli. Jego przełożonym był por. Ostrowski i por. Zawadzki. Po Powstaniu wstąpił do wojska polskiego. Arkusz Ewidencyjny Michał Jodango podpisał własnoręcznie 24 kwietnia 1929 r. Wymienił ul. Strutyńską nr 7 w Sejnach jako miejsce swojego zamieszkania. Michał Jodango został  w 1932 r. odznaczony Medalem Niepodległości. („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C, pozycja 526). Zmarł w wieku 97 lat w 1976 r. Spoczywa w Sejnach na Starym Cmentarzu.

Na stronie 357 pracy zbiorowej pod redakcją Jana Askanisa,  Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, t. II. Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego Nr 22, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 1975, w artykule Józefa Kowalczyka i Waldemara Monkiewicza pod tytułem Terror okupanta hitlerowskiego na ziemi sejneńskiej, podane są następujące informacje, cytuję: ,,Jodango Michał, lat 25, rolnik, rozstrzelany w 1944 r. w Starym Folwarku”1. Na Starym Cmentarzu w Sejnach znajdujemy mogiłę, w której pochowany jest Michał Jodango, żyjący w latach 1879-1976 oraz inną mogiłę, w której pochowany jest Michał Jodando, zmarły 18.07.1944 r. w wieku 25 lat. Prosimy rodzinę o pomoc w odpowiedzi na pytanie, czy są to ojciec i syn czy osoby inaczej spokrewnione?

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie informacji, zaczerpniętych z kopii własnoręcznie napisanego i podpisanego przez Michała Jodango Arkusza Ewidencyjnego, na podstawie podanego źródła oraz napisów na cmentarnych nagrobkach.

1https://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/16206/edition/15468/content

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *