Mickiewicz, Feliks (1869 – 1944)

Feliks Mickiewicz urodził się 30 maja 1869 r. W niepodległej Polsce pełnił funkcję zarządcy państwowego folwarku Sejny. Wniosek o jego odznaczenie Medalem Niepodległości, skierowany do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości w Warszawie, został odrzucony 21 czerwca 1938 r.  W czasie II wojny światowej Niemcy zajęli folwark Sejny i Feliks Mickiewicz został zmuszony do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania i wraz z żoną Heleną schronił się w Jenorajściu. Tam zmarł 1944 r., w wieku 75 lat. Żona Helena zmarła w 1948 r. Małżonkowie Feliks i Helena Mickiewiczowie zostali pochowani na Starym Cmentarzu w Sejnach.

W dokumentach CAW znajdują się informacje o Feliksie Mickiewiczu, urodzonym 30 maja 1896 r., zamieszkałym w Sejnach, który działał w POW od 15 października 1918 r. do 1 maja 1919 r. Dwie różne daty urodzenia: 30 maja 1869 oraz 30 maja 1896 wynikają z przestawienia w zapisach dwóch ostatnich cyfr: 6 i 9. Feliks Mickiewicz, urodzony 30 maja 1869 r. nie miał syna Feliksa Mickiewicza, urodzonego 30 maja 1896 r. Był ojcem dwóch córek, Haliny i Bogny oraz tylko jednego syna, Mieczysława, urodzonego w 1905 r. Feliks Mickiewicz, żyjący w latach 1869 – 1944, zarządca państwowego folwarku Sejny w okresie międzywojennym, był działaczem POW i jeśli nie bezpośrednim uczestnikiem Powstania Sejneńskiego (w 1919 r. miał 50 lat), to niewątpliwie jego czynnym zwolennikiem. Został za to ukarany więzieniem w Kownie (na stronie 13 opracowania Władysława Studnickiego Państwo Kowieńskie, wydanego w Wilnie w 1932 r., Mickiewicz (bez imienia) jest wymieniony jako czwarty na liście aresztowanych Polaków, więzionych w kowieńskim więzieniu, Leon Kasperowicz z Jenorajścia jest wymieniony pod numerem 28, a włościanin Rekuć z powiatu sejneńskiego pod numerem 37).

Mieczysław Mickiewicz, w stopniu ppor. r. kaw., walczył z Niemcami w obronie Ojczyzny we września 1939 r. Po zakończonej klęską Kampanii Wrześniowej został więźniem niemieckiego obozu jenieckiego Murnau, obóz VII A, z obozowym numerem 15887. W 1947 r. powrócił do Polski. Helena, żona Mieczysława Mickiewicza, z domu Leszewska, przeżyła Powstanie Warszawskie na Mokotowie. Była sanitariuszką-ochotniczką o pseudonimie ,,Mak”. Działała w Grupie Artyleryjskiej ,,Granat”.

W jednej mogile na Starym Cmentarzu w Sejnach spoczywa trójka weteranów walk o wolność, niepodległość i granice Polski: Feliks Mickiewicz (1869 – 1944), jego syn Mieczysław (1905 – 1990) oraz synowa Helena (1915 – 2001), z domu Leszewska.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1 oraz napisów na cmentarnych nagrobkach.

1Centralne Archiwum Wojskowe https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html, LISTY DZIAŁACZY POW, Strona straty.pl, Powstańcze Biogramy: https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/helena-leszewska,27020.html

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *