Hołubowicz, Wacław (1896 – 1987), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Wacław Hołubowicz urodził się 5 listopada 1896 r. we wsi Stabieńszczyzna, w gminie Krasnopol, jako syn Stanisława i Marii Klimowicz. W POW działał pod pseudonimem „Jałowiec”. Był rolnikiem. W 1933 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski nr 131/1933, Dział C. poz. 248). Odznaczenie i dyplom wysłano 12 stycznia 1934 r. na adres miejsca urodzenia. Odznaczenie to potwierdza, że musiał być Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny polsko bolszewickiej 1920 r. Zmarł 31 marca 1987 r. w wieku 91 lat i został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach. Prosimy rodzinę, krewnych i znajomych o pomoc w uzupełnieniu tego skromnego wspomnienia o Wacławie Hołubowiczu.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1 oraz napisów na cmentarnym nagrobku, które odczytała Marta Dziemido i Sławomir Rutkowski.

1 Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Wacława Hołubowicza, pochowanego na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczkę z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI  oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły dnia 23 sierpnia 2023 r. wręczył w Sejnach przedstawicielom Rodziny Pan dr Marek Jedynak, Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej w siedzibie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Panią Beatę Dźwilewską, Prezesa Stowarzyszenia Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” i członków Stowarzyszenia, przy współpracy z Panią Barbarą Miszkiel oraz z grupą przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski, Henryk Sylwista, a przede wszystkim przy życzliwej pomocy Księdza Prałata Zbigniewa Bzdaka, Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach. 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *