Kruszyłowicz, Jan (1889 – 1980) (vel Kryszyłowicz), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Jan Kruszyłowicz urodził się 11 kwietnia 1889 r. w Mścibowie, był synem Kazimierza i Franciszki, o nazwisku panieńskim Skowrońska. Ochotniczo wstąpił do wojska polskiego w 1918 r. i został przydzielony do 1. Dywizji Litewsko-Białoruskiej, sformowanej przez gen. Wacława Iwaszkiewicza-Rudoszańskiego. Po krótkim, trwającym kilka tygodni szkoleniu, został skierowany nad Berezynę i tu rozpoczął się jego szlak bojowy. W wojsku służył do 1922 r. Był mężem Rozalii, z domu Wieliczko, i osadnikiem wojskowym, a od 1938 r. mieszkał wraz z rodziną w Łumbiach, W IPN w Białymstoku są zgromadzone akta spraw rodziny Kruszyłowiczów z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jan Kruszyłowicz zmarł w Łumbiach 31 lipca 1980 r. i został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie telefonicznych rozmów z Księdzem Biskupem Marianem Błażejem Kruszyłowiczem,  obecnie biskupem seniorem Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, który jest synem Jana Kruszyłowicza oraz na podstawie dostarczonego przez krewną, Ewę Jakubowską, odpisu aktu zgonu Jana Kruszyłowicza.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Jana Kruszyłowicza, pochowanego na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczkę z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI  oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły dnia 23 sierpnia 2023 r. wręczył w Sejnach Księdzu Biskupowi Marianowi Błażejowi Kruszyłowiczowi Pan dr Marek Jedynak, Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej w siedzibie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Panią Beatę Dźwilewską, Prezesa Stowarzyszenia Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” i członków Stowarzyszenia, przy współpracy z Panią Barbarą Miszkiel oraz z grupą przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski, Henryk Sylwista, a przede wszystkim przy życzliwej pomocy Księdza Prałata Zbigniewa Bzdaka, Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach. 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *