Żegarski (vel Zegarski), Wincenty (1899 – 1976), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Wincenty Żegarski  urodził się we wsi Bosse 27 stycznia  1899 r. W swoim Arkuszu Ewidencyjnym przebiegu służby w Polskiej Organizacji Wojskowej napisał, iż ukończył szkołę powszechną. Trudnił się rolnictwem. Od 15 maja 1919 r. do działał w POW w stopniu szeregowego. W Powstaniu Sejneńskim walczył pod Gibami, Berżnikami i Sejnami. Walczył także w wojnie 1920 r. Był więziony. Arkusz Ewidencyjny Wincenty Żegarski podpisał 11 kwietnia 1929 r. Wymienił tam wieś Bosse w gminie Berżniki jako miejsce swojego zamieszkania.

Wincenty Zegarski, urodzony 27 stycznia 1899 r. we wsi Bosse został w 1932 r. odznaczony Medalem Niepodległości. („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C, pozycja 1791) Zegarski Wincenty)1. Widzimy, że nazwisko Żegarski i Zegarski występuje w różnych dokumentach zamiennie. Na jego grobie na Starym Cmentarzu w Sejnach wyraźnie na pomniku napisano: ŻEGARSKI WINCENTY.

Po drugiej wojnie światowej mieszkał wraz z rodziną w Sejnach, przy ul. Głowackiego. Marek Karpowicz wspomina „Wicka” jako wesołego, sympatycznego sąsiada.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie informacji, zaczerpniętych z kopii własnoręcznie napisanego i podpisanego przez Wincentego Żegarskiego Arkusza Ewidencyjnego, na podstawie wspomnień Marka Karpowicza oraz na podstawie napisu na cmentarnym nagrobku.

1 Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html

12.10.2022 r.

Jadwiga Żegarska, wnuczka Stanisława Juszkiewicza, postanowiła sprawdzić, czy jej dziadek ze strony ojca, który miał na imię Józef (zmarł w 1963 r.) był  być może bratem Wincentego Żegarskiego, zmarłego w 1976 r. Sprawdziła, że Wincenty Żegarski był synem Piotra i Stefanii, a jej dziadek, Józef Żegarski, był synem Jerzego i Petroneli, z domu Dawkun. Wincenty i Józef nie byli zatem braćmi. Jadwiga Żegarska potwierdziła także, że wielokrotnie spotkała się z sytuacją, w której jej nazwisko rodowe, prawidłowo zapisywane jako Żegarska, pisano niestety jako Zegarska.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie informacji otrzymanych od Jadwigi Żegarskiej, wnuczki Stanisława Juszkiewicza, urodzonego we wsi Białowierśnie, pochowanego na Nowym Cmentarzu w Sejnach (przypomnijmy, że na Starym Cmentarzu w Sejnach spoczywa Stanisław Juszkiewicz, urodzony w Kopciowie).

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Wincentego Żegarskiego, pochowanego na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczkę z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI  oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły dnia 23 sierpnia 2023 r. wręczył w Sejnach przedstawicielom Rodziny Pan dr Marek Jedynak, Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej w siedzibie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Panią Beatę Dźwilewską, Prezesa Stowarzyszenia Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” i członków Stowarzyszenia, przy współpracy z Panią Barbarą Miszkiel oraz z grupą przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski, Henryk Sylwista, a przede wszystkim przy życzliwej pomocy Księdza Prałata Zbigniewa Bzdaka, Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach. 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *