Jamróg, Jan (1897 – ?)

Jan Jamróg urodził się 8 stycznia 1897 r. w Zbylitowskiej Górze, koło wsi Koszyce Wielkie, w powiecie tarnowskim. Był synem Franciszka i Marii, z domu Stasik. W 1933 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 171/1933, Dział C. poz. 229) sierż. Jamróg Jan). W 1927 r. zawarł w Sejnach związek małżeński z wdową, Stanisławą Topolską, z domu Olsztyn. W randze sierżanta zawodowego pełnił w tym czasie służbę w 24. Baonie KOP w Sejnach. Z aktu zgonu syna Stanisław wynika, iż w 1931 r. służył w strażnicy Hołny Wolmera. Józef Kowalczyk i Waldemar Monkiewicz, w artykule „Terror okupanta hitlerowskiego na Ziemi Sejneńskiej”, opublikowanym w: „Materiały do dziejów Ziemi Sejneńskiej”, tom II, 1975, s. 357, w wykazie „osób zamordowanych w latach 1939-1944 w powiecie sejneńskim” zapisali: „Jamróg, zabrany z Sejn”.  Na stronie straty.pl dowiadujemy się, iż w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym w Krakowie odnotowany został jeniec wojenny Jan Jamróg, który podróżował przez Kraków (Archiwum Państwowe w Krakowie, 723/PUR 101/. Czy był to sierżant KOP z Hołn Wolmera? Na sejneńskich cmentarzach parafialnych nie znajdujemy mogiły, w której byłaby pochowana osoba o nazwisku Jamróg. Prosimy krewnych, sąsiadów i znajomych o pomoc w ustaleniu kolei losu Jana Jamroga i jego rodziny po 1939 r., daty jego śmierci oraz miejsca wiecznego spoczynku.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1.

1  Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html, https://straty.pl/szukaj-osoby.php, https://jzi.org.pl/geneo/.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *