Michnowski, Julian (1900 – 1987), zarejestrowany GRÓB WETERANA

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I – Wspomnienia i relacje. Część II – Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 36.)

Julian Michnowski był rodzonym bratem Bolesława Michnowskiego. Po ukończeniu edukacji szkolnej w Sejnach odbył praktyczną naukę zawodu w miejscowym zakładzie masarskim. Ochotniczo wziął udział w Powstaniu Sejneńskim, a następnie w wojnie polsko–bolszewickiej 1920 roku. W jej trakcie został ranny. Potem do końca życia mówił niewyraźnie i z wyraźną trudnością z powodu zdeformowanej szczęki. W latach 30-tych wyjechał do kuzynów w Stanach Zjednoczonych. Tam tez spędził II wojnę światową. Po „wyzwoleniu” powrócił do Polski i założył rodzinę (miał syna). Często, z okazji różnych uroczystości, zakładał mundur z czasów wojny polsko-bolszewickiej, co kłuło w oczy komunistycznym urzędnikom. Chociaż dożył sędziwego wieku, to, niestety, nie doczekał wolnej Polski, za która bardzo tęsknił. Żywił przekonanie, że Rzeczpospolita będzie w przyszłości niepodległa. Spoczywa na starym cmentarzu w Sejnach.

Opracował Sławomir Rutkowski na podstawie informacji uzyskanych od wnuka, Henryka Sylwisty.

22.03.2024 r.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA

Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Juliana Michnowskiego, pochowanego na Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczki z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenia z numerem ewidencyjnym mogiły będą wręczane rodzinom przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach, w czasie uroczystości poświęconej 105. rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego. Informacja o miejscu i godzinie spotkania w Sejnach dnia 23 sierpnia 2024 r. zostanie przesłana na wszystkie zgłoszone adresy nie później niż w pierwszej połowie sierpnia 2024 r.

Uprzejmie prosimy rodzinę, krewnych i znajomych Juliana Michnowskiego o zgłaszanie zamiaru udziału w uroczystości wręczania zaświadczeń oraz tabliczek GRÓB WETERANA dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach: telefon 22 643 65 63 i 698 592 168; mail <irka.kasperowicz@gmail.com>.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *