Piotrowicz, Konstanty (1892 – 1969)

Konstanty Piotrowicz urodził się 22 marca 1892 r. w Kownie. Był synem Hipolita i Adeli, z domu Żylińskiej. W 1902 r. rozpoczął naukę w gimnazjum w Kownie. W latach 1907 – 1913 należał do organizacji niepodległościowej ,,Sokół”. Za polityczną aktywność został wydalony z gimnazjum. Od 1911 roku w Piotrogradzie brał udział w kursach politechnicznych, a po ukończeniu 5 semestrów tych kursów został wcielony do 52. pułku piechoty rosyjskiego wojska. Po ukończeniu w sierpnia 1914 r. szkoły podoficerskiej, już w charakterze instruktora, rozpoczął służbę w 248. pułku piechoty, a w październiku 1914 r. wyruszył wraz z pułkiem na front. W walce z Niemcami został ranny 11 lipca 1915 r. i odesłany do szpitala w Wilnie, a następnie w Piotrogradzie. Wybuch bolszewickiej rewolucji przyczynił się do zakończenia służby w wojsku rosyjskim i w maju 1918 r. umożliwił powrót do Kowna. Konstanty Piotrowicz rozpoczął  bardzo aktywną działalność w POW. Pełnił funkcję komendanta łączności okręgu. Wykazał się wielką pomysłowością i ofiarnością w tworzeniu kolejnych okręgów POW w Kownie i w jego okolicach, w powiększaniu liczby zgłoszeń do POW. Władze litewskie wykryły te działania i dokonały aresztowań wielu działaczy POW. Po wyjściu za kaucją z więzienia Konstanty Piotrowicz zbiegł w listopadzie 1920 r. do Polski unikając w ten sposób grożącego mu na Litwie procesu karnego. W grudniu tego roku wstąpił, w randze porucznika, do Wojska Polskiego. W 1922 r. z pierwszą lokatą ukończył szkołę oficerską w Toruniu i rozpoczął służbę w wojskach balonowych Polskich Sił Powietrznych, które stacjonowało w Legionowie. Po wrześniu 1939 r. walczył we Francji i Anglii, a po II wojnie światowej służbę wojskową zakończył w Wielkiej Brytanii w randze podpułkownika. Konstanty Piotrowicz został odznaczony Krzyżem PO, Krzyżem Niepodległości (,,Monitor Polski” z dnia 14 grudnia 1932 r.,  nr 287/1931, dział B. poz. 182 a) Piotrowski Konstanty, zamiast Piotrowicz Konstanty.  Krzyż Niepodległości został przyznany  ,, Zarządzeniem prezydenta z 10 X 1931”. Odznaczenie i dyplom przesłano 24 października 1931 r. na adres: Jabłonna, leg. Budynek 8),  Krzyżem Virtuti Militari V klasy o numerze 5855 (1934 rok) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Zmarł 6 listopada 1969 r. i został pochowany na cmentarzu Hither Green, Catford, w Londynie.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1 oraz danych, odczytanych z dwóch odnalezionych nekrologów.

Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *