Dziemida, Antoni (1898 – 1978), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Antoni Dziemida pochodził z okolic Kowna. Urodził się 9 lutego 1898 r. w miejscowości Jelinki. Był synem Antoniego i Feliksy. Ułan, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., następnie osadnik wojskowy. Na liście nadań ziemi w Krasnowie występuje jako kapral. W Krasnowie mieszkał i pełnił kolejno funkcje wójta oraz sołtysa. Zmarł 30 lipca 1978 r. Został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie relacji synowej, Danuty Dziemida oraz sąsiadki z Krasnowa, Julii Albowicz.

Por. Osadnictwo wojskowe w dwudziestoleciu międzywojennym: https://kresy.genealodzy.pl/zbior/pdf/osadnicy_wojskowi.pdf, na tej liście Dziemida Antoni wymieniony jest pod nr 1812 [dostęp: 30.05.2021 r.].

Dziemida Antoni, ur. w 1898 roku. Ukończył szkołę elementarną. Mieszkał w leśniczówce Jelinki w gminie Giby. Od 1918 roku należał do POW. 8 VII 1919 roku wstąpił jako ochotnik do 41 Suwalskiego Pułku Piechoty. Awansował do stopnia kaprala. 29 XI 1921 roku został zwolniony do rezerwy. Jako osadnik wojskowy posiadał działkę 12 (nr 12) o powierzchni 12,8327 hektara nabytą z parcelacji rządowej majątku Krasnowo. W 1932 roku na podstawie ustawy z 17 XII 1920 roku o bezpłatnym nadziale ziemią żołnierzy Wojska Polskiego wystąpił o jej przekwalifikowanie z płatnej na bezpłatną. Był żonaty, miał jedno dziecko1. Był odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921. Zmarł w 1978 roku[1].

 Opracował Krzysztof Skłodowski.

[1] CAW, AP I.481.D.7870 Dziemida Antoni.

1Pan Stanisław Jachimowicz dodaje, że Antoni Dziamida miał troje dzieci: córkę Janinę oraz synów Henryka i Feliksa. Żona miała na imię Feliksa. W jednej mogile na Starym Cmentarzu w Sejnach razem z Antonim Dziemida spoczywa jego żona Feliksa, córka Janina oraz syn Henryk.


Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Antoniego Dziemida, pochowanego na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczkę z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI  oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły dnia 23 sierpnia 2023 r. wręczył w Sejnach przedstawicielom Rodziny Pan dr Marek Jedynak, Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej w siedzibie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Panią Beatę Dźwilewską, Prezesa Stowarzyszenia Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” i członków Stowarzyszenia, przy współpracy z Panią Barbarą Miszkiel oraz z grupą przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski, Henryk Sylwista, a przede wszystkim przy życzliwej pomocy Księdza Prałata Zbigniewa Bzdaka, Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach. 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *