Dziemida, Antoni (1898 – 1978), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Antoni Dziemida pochodził z okolic Kowna. Urodził się 9 lutego 1898 r. w miejscowości Jelinki. Był synem Antoniego i Feliksy. Ułan, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., następnie osadnik wojskowy. Na liście nadań ziemi w Krasnowie występuje jako kapral. W Krasnowie mieszkał i pełnił kolejno funkcje wójta oraz sołtysa. Zmarł 30 lipca 1978 r. Został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie relacji synowej, Danuty Dziemida oraz sąsiadki z Krasnowa, Julii Albowicz.

Por. Osadnictwo wojskowe w dwudziestoleciu międzywojennym: https://kresy.genealodzy.pl/zbior/pdf/osadnicy_wojskowi.pdf, na tej liście Dziemida Antoni wymieniony jest pod nr 1812 [dostęp: 30.05.2021 r.].

Dziemida Antoni, ur. w 1898 roku. Ukończył szkołę elementarną. Mieszkał w leśniczówce Jelinki w gminie Giby. Od 1918 roku należał do POW. 8 VII 1919 roku wstąpił jako ochotnik do 41 Suwalskiego Pułku Piechoty. Awansował do stopnia kaprala. 29 XI 1921 roku został zwolniony do rezerwy. Jako osadnik wojskowy posiadał działkę 12 (nr 12) o powierzchni 12,8327 hektara nabytą z parcelacji rządowej majątku Krasnowo. W 1932 roku na podstawie ustawy z 17 XII 1920 roku o bezpłatnym nadziale ziemią żołnierzy Wojska Polskiego wystąpił o jej przekwalifikowanie z płatnej na bezpłatną. Był żonaty, miał jedno dziecko. Był odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921. Zmarł w 1978 roku[1].

 Opracował Krzysztof Skłodowski.


[1] CAW, AP I.481.D.7870 Dziemida Antoni.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *