Dąbrowski, Piotr (1895 – 1941), rozstrzelany przez Rosjan

Piotr Dąbrowski urodził się 29 czerwca 1895 r. w Warszawie. Był synem Adama i Anny Aleksandry, z domu Bogdan. Po otrzymaniu matury w 1915 r.  został wcielony do wojska carskiego. Skierowany na front I wojny światowej dostał się do niemieckiej niewoli w grudniu 1916 r., z której uciekł w grudniu 1918 r. W stopniu podporucznika wstąpił zaraz do Wojska Polskiego otrzymując przydział do 41. pułku piechoty w Suwałkach. We wrześniu 1919 r. został oddelegowany z Suwałk do Sejn, aby przygotować miasto do przyjazdu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w dniu 13 września. Są zdjęcia dokumentujące jego udział w tym wydarzeniu. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej z lat 1919-1920. Po jej zakończeniu służył, w stopniu kapitana (od 1 stycznia 1928 r.) w 41. pułku piechoty im. Józefa Piłsudskiego pełniąc funkcję dowódcy kompanii oraz komendanta samoobrony terytorialnej. W 1937 r. rozpoczął służbę w 24 Batalionie KOP w Sejnach (utworzonego 15 marca 1926 r.), a w1938 r. przeszedł do rezerwy. Ożenił się z Jadwigą, z domu Wierzbowską (w 1920 r.), małżonkowie mieli syna Henryka i Córkę Marię. W 1939 r. został zmobilizowany i włączony do Dowództwa Okręgu Wojskowego w Grodnie. Zamieszkał w Lidzie. Po klęsce wrześniowej natychmiast przeszedł w Lidzie do konspiracji pełniąc funkcję emisariusza, organizatora  podziemnego ruchu oporu na obszarze północno-wschodnich kresów Rzeczypospolitej, zajętych od 17 września 1939 r. przez Rosję. Został zatrzymany przy nielegalnym przekraczaniu granicy w Raduniu 31 stycznia 1940 r. Po ciężkim śledztwie, z torturami, został wyrokiem sowieckiego sądu w Mińsku skazany na śmierć i rozstrzelany w lutym 1941 r.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1.

1Mariusz Zemło, Jarosław Wojciechowicz, W służbie Ojczyźnie. Korpus Ochrony Pogranicza- 24 Baon ,,Sejny”, Instytut Pamięci Narodowej, Białystok-Warszawa 2019, s. 25, 90.

Maria Dąbrowska, Z albumów i pamięci wyjęte, Almanach Sejneński nr 4,  Ośrodek ,,Pogranicze – sztuk, kultur ” w Sejnach, Sejny 2005, s. 420-427. 

Strona internetowa straty.pl

Zdjęcie „Dębu pamięci” w Sejnach, poświęcone kapitanowi Piotrowi Dąbrowskiemu:

Na Starym Cmentarzu w Sejnach pochowana jest zmarła w 1980 r. Jadwiga Dąbrowska, żona Piotra Dąbrowskiego oraz jego córka, Maria Dąbrowska, która zmarła w 2022 r. (informacja pochodząca z napisów odczytanych z cmentarnego nagrobka).

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *