Wydra vel Wydro, Antoni (1902 – 1983), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Antoni Wydra urodził się 15 lutego 1902 r. we wsi Rudka, w gminie Wiejsieje (obecna Litwa), jako syn Władysława i Ewy Mikilanis. W POW działał pod pseudonimem „Jasion”. W latach międzywojennych mieszkał we wsi Nowosady, w gminie Krasnowo (obecnie gmina Sejny).  Był rolnikiem. W 1937 r. (7 czerwca) jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony. Na obu sejneńskich cmentarzach nie możemy odnaleźć grobu Antoniego Wydry. Nie wiemy, kiedy i gdzie umarł. Być może został pochowany w Puńsku.

W Obławie Augustowskiej zginął Władysław Wydra, urodzony 8 maja 1903 r., syn Antoniego i Stefanii, zamieszkały w Dworczysku. Czy Antoni i Władysław Wydra byli spokrewnieni? Prosimy o pomoc w odpowiedzi na to pytanie.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł.

Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html

22.12.2022 r.

Pan Jan Wydro był uprzejmy poinformować nas, że jego ojciec, Antoni Wydra, urodzony w 1902 r. koło miejscowości Wiejsieje, zmarł 4 stycznia 1983 r. i został pochowany w Sejnach na Starym Cmentarzu jako Antoni Wydro. W tej samej mogile spoczywa jego druga zona Helena. Pan Jan Wydro potwierdza, że w jego rodzinie nazwisko Wydra i Wydro było często używane zamiennie wobec tej samej osoby.

4.01.2023

Pan Sławomir Rutkowski znalazł na Sejneńskim Starym Cmentarzu mogiłę Antoniego Wydro i odczytał napis na nagrobku: WYDRO / ANTONI / ŻYŁ LAT 81 ZM. 04.01.1983.

21.03.2024 r.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA

Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Antoniego Wydra/Wydro, pochowanego na Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczki z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenia z numerem ewidencyjnym mogiły będą wręczane rodzinom przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach, w czasie uroczystości poświęconej 105. rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego. Informacja o miejscu i godzinie spotkania w Sejnach dnia 23 sierpnia 2024 r. zostanie przesłana na wszystkie zgłoszone adresy nie później niż w pierwszej połowie sierpnia 2024 r.

Uprzejmie prosimy rodzinę, krewnych i znajomych Antoniego Wydra/Wydro o zgłaszanie zamiaru udziału w uroczystości wręczania zaświadczeń oraz tabliczek GRÓB WETERANA dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach: telefon 22 643 65 63 i 698 592 168; mail <irka.kasperowicz@gmail.com>.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *