Pachutko, Władysław (1889 – 1965), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Władysław Pachutko urodził się 22 listopada 1889 r. Był urzędnikiem. Mieszkał w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 37. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 1085). Odznaczenie Medalem Niepodległości potwierdza, że musiał być Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny 1920 r.  W opracowaniu:  Praca zbiorowa pod redakcją Jana AskanisaMateriały do dziejów ziemi sejneńskiej, t. II. Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego Nr 22, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 1975, w artykule Marii Kolendo pod tytułem Tajne nauczanie w okresie II wojny światowej w Sejneńskiem, strony 307-332, na stronie 314 Władysław Pachutko został wymieniony jako nauczycieli prowadzących w Sejnach tajne nauczanie na poziomie podstawowym. Podane są nawet liczby uczniów przez niego prowadzonych w kolejnych latach okupacji.  Przy omawianiu różnych sposobów ochrony tajnych lekcji na wypadek nagłych wizyt Niemców autorka podała między innymi przykład Władysława Pachutko. Miał on zawsze w pobliżu szachy przygotowane do gry (por. strona 321). Autorka podaje również (strona 322), że Niemcy przeprowadzili nagła rewizję w mieszkaniach dwóch nauczycieli tajnego nauczania, a mianowicie w mieszkaniu Marii Klimkowej oraz w mieszkaniu Władysława Pachutko. Zmarł 23 lutego 1965 r. Został pochowany na Nowym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1 oraz napisów na cmentarnym nagrobku.

1  Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html oraz https://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/16206/edition/15468/content

Pachutko Władysław, ur. 22 XI 1889 roku w Olszance w gminie Berżniki, syn Macieja i Bronisławy z Zieniewiczów. Ukończył cztery klasy gimnazjum. Do POW wstąpił 1 VIII 1919 roku. Uczestniczył w powstaniu sejneńskim za co w 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości. W latach 30. pracował jako sekwestrator w Magistracie Sejn. Następnie przeszedł do pracy w szkolnictwie i pracował jako nauczyciel szkół powszechnych w Daniłowcach, Romanowcach, Bubelach, Kuklach i innych. W 1932 roku mieszkał w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 37. W czasie II wojny światowej pracował jako robotnik leśny oraz prowadził w Sejnach tajne nauczanie. Prawdopodobnie w skutek donosów w jego mieszkaniu przeprowadzane były rewizje. W 1944 roku został zabrany do kopania okopów w okolicy Sejn, a następnie Bakałarzewa i w Prusach. W końcu września 1944 roku zbiegł i wrócił do Sejn. Po wojnie pracował jako nauczyciel. 25 IV 1931 roku w Kaletniku poślubił Alinę Eugenię z Jackiewiczów, córkę Konstantego i Czesławy, ur. w 1910 roku, zm. w 1995 roku w Poznaniu, z która miał dwoje dzieci: Eugeniusza Czesława (ur. 20 VII 1933 roku) i córkę Krystynę Józefę (ur. 8 III 1945 roku). Zmarł 23 II 1965 roku. Został pochowany na „nowym” cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie informacji otrzymanych od Krzysztofa Skłodowskiego oraz od Krystyny Dyguś, córki Władysława Pachutko.

9.01.2023 r.

Pan Andrzej Szczudło był uprzejmy  przesłać dwie kopie aktów urodzenia: Władysława Pachutko, który urodził się w 1889 r. w Hołnach Mejera jako syn Kazimierza i Antoniny, z domu Jurkiewicz oraz Władysława Pachutko, który urodził się w tym samym 1889 r. w Olszance, jako syn Macieja i Bronisławy, z domu Ziniewicz. Byli imiennikami, urodzonymi w tym samym roku. Warto o tym pamiętać, aby we Wspomnieniu nie przypisywać zasług czy win nie temu Władysławowi Pachutko. Bardzo dziękujemy za tę ważną informację.

3.02.2024 r.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA

Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Władysława Pachutko, pochowanego na Nowym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczki z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenia z numerem ewidencyjnym mogiły będą wręczane rodzinom przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach, w czasie uroczystości poświęconej 105. rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego. Informacja o miejscu i godzinie spotkania w Sejnach dnia 23 sierpnia 2024 r. zostanie przesłana na wszystkie zgłoszone adresy nie później niż w pierwszej połowie sierpnia 2024 r.

Uprzejmie prosimy rodzinę, krewnych i znajomych Władysława Pachutko o zgłaszanie zamiaru udziału w uroczystości wręczania zaświadczeń oraz tabliczek GRÓB WETERANA dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach: telefon 22 643 65 63 i 698 592 168; mail <irka.kasperowicz@gmail.com>.

Dodaj do zakładek Link.

2 odpowiedzi na „Pachutko, Władysław (1889 – 1965), zarejestrowany GRÓB WETERANA

 1. Tadeusz Waszkiewicz komentarz:

  Dysponuje dokumentami z Suwalskiego Archiwum, ze od 1920r Władysław Pachutko jako kierownik organizował Powszechną Szkołę w Karolinie gmina Krasnopol. Pani Kasperowicz w powyższym opracowaniu to pomija.

  • Irena Kasperowicz-Ruka komentarz:

   Szanowny Panie,
   Z uwagi na występowanie dwóch imienników, urodzonych w tym samym roku, uprzejmie proszę o potwierdzenie, iż podana przez Pana ciekawa informacja dotyczy rzeczywiście Władysława Pachutko, urodzonego 22 XI 1889 roku w Olszance w gminie Berżniki, który był synem Macieja i Bronisławy z Zieniewiczów.
   Z poważaniem,
   Irena Kasperowicz-Ruka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *