Pachutko, Władysław (1889 – 1965)

Władysław Pachutko urodził się 22 listopada 1889 r. Był urzędnikiem. Mieszkał w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 37. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 1085). Odznaczenie Medalem Niepodległości potwierdza, że musiał być Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny 1920 r.  W opracowaniu:  Praca zbiorowa pod redakcją Jana AskanisaMateriały do dziejów ziemi sejneńskiej, t. II. Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego Nr 22, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 1975, w artykule Marii Kolendo pod tytułem Tajne nauczanie w okresie II wojny światowej w Sejneńskiem, strony 307-332, na stronie 314 Władysław Pachutko został wymieniony jako nauczycieli prowadzących w Sejnach tajne nauczanie na poziomie podstawowym. Podane są nawet liczby uczniów przez niego prowadzonych w kolejnych latach okupacji.  Przy omawianiu różnych sposobów ochrony tajnych lekcji na wypadek nagłych wizyt Niemców autorka podała między innymi przykład Władysława Pachutko. Miał on zawsze w pobliżu szachy przygotowane do gry (por. strona 321). Autorka podaje również (strona 322), że Niemcy przeprowadzili nagła rewizję w mieszkaniach dwóch nauczycieli tajnego nauczania, a mianowicie w mieszkaniu Marii Klimkowej oraz w mieszkaniu Władysława Pachutko. Zmarł 23 lutego 1965 r. Został pochowany na Nowym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1 oraz napisów na cmentarnym nagrobku.

1  Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html oraz https://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/16206/edition/15468/content

Pachutko Władysław, ur. 22 XI 1889 roku w Olszance w gminie Berżniki, syn Macieja i Bronisławy z Zieniewiczów. Ukończył cztery klasy gimnazjum. Do POW wstąpił 1 VIII 1919 roku. Uczestniczył w powstaniu sejneńskim za co w 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości. W latach 30. pracował jako sekwestrator w Magistracie Sejn. Następnie przeszedł do pracy w szkolnictwie i pracował jako nauczyciel szkół powszechnych w Daniłowcach, Romanowcach, Bubelach, Kuklach i innych. W 1932 roku mieszkał w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 37. W czasie II wojny światowej pracował jako robotnik leśny oraz prowadził w Sejnach tajne nauczanie. Prawdopodobnie w skutek donosów w jego mieszkaniu przeprowadzane były rewizje. W 1944 roku został zabrany do kopania okopów w okolicy Sejn, a następnie Bakałarzewa i w Prusach. W końcu września 1944 roku zbiegł i wrócił do Sejn. Po wojnie pracował jako nauczyciel. 25 IV 1931 roku w Kaletniku poślubił Alinę Eugenię z Jackiewiczów, córkę Konstantego i Czesławy, ur. w 1910 roku, zm. w 1995 roku w Poznaniu, z która miał dwoje dzieci: Eugeniusza Czesława (ur. 20 VII 1933 roku) i córkę Krystynę Józefę (ur. 8 III 1945 roku). Zmarł 23 II 1965 roku. Został pochowany na „nowym” cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie informacji otrzymanych od Krzysztofa Skłodowskiego oraz od Krystyny Dyguś, córki Władysława Pachutko.

9.01.2023 r.

Pan Andrzej Szczudło był uprzejmy  przesłać dwie kopie aktów urodzenia: Władysława Pachutko, który urodził się w 1889 r. w Hołnach Mejera jako syn Kazimierza i Antoniny, z domu Jurkiewicz oraz Władysława Pachutko, który urodził się w tym samym 1889 r. w Olszance, jako syn Macieja i Bronisławy, z domu Ziniewicz. Byli imiennikami, urodzonymi w tym samym roku. Warto o tym pamiętać, aby we Wspomnieniu nie przypisywać zasług czy win nie temu Władysławowi Pachutko. Bardzo dziękujemy za tę ważną informację.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *