Bućkun, Franciszek (1879 – 1944), rozstrzelany przez Niemców

Franciszek Bućkun urodził się w 1879 r. w Sejnach. Ukończył szkołę elementarną. Wstąpił do POW w sierpniu 1919 r. i brał udział w Powstaniu Sejneńskim. W wolnej Polsce wykonywał zawód murarza, mieszkał w Sejnach przy ulicy Piłsudskiego. W 1932 roku (por. Monitor Polski nr 167/1932, Dział C. Pozycja 145, Buckun Franciszek) został odznaczony Medalem Niepodległości „Za długotrwałą pełną poświęcenia pracę nad zdobyciem niepodległości w Polskiej Organizacji Wojskowej i za walkę orężną z okupantami niemiecko-litewskimi w szeregach tej organizacji w Okręgu Suwalskim”.

Nie jest łatwo obecnie ustalić, w którym roku zmarł Franciszek Bućkun i gdzie został pochowany. W książce W. Monkiewicz, A. Dobroński, Ofiary terroru hitlerowskiego na Suwalszczyźnie w latach 1939–1945, Białystok 1993, s. 21–22 wymieniony jest Franciszek Bućkun, lat 60, rozstrzelany w Prudziszkach, ale w artykule J. Kowalczyk, W. Monkiewicz, Terror okupanta hitlerowskiego na ziemi sejneńskiej (Praca zbiorowa pod redakcją Jana Askanisa, Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, t. II. Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego Nr 22, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 1975, strona 3541) wymieniony jest Franciszek Bućkun, lat 60, murarz z Sejn, rozstrzelany w Starym Folwarku. Na stronie Straty.pl znajduje się natomiast Franciszek Bućkun (bez podanej daty urodzenia i wieku), rozstrzelany właśnie w Starym Folwarku 12 VII 1944 roku w grupie 15 mężczyzn, zmuszonych wcześniej do kopania okopów, wśród których było 7 Polaków, 5 Francuzów i 3 Rosjan (ciała ofiar zakopano na polu, w miejscu egzekucji, a po ekshumacji pochowano na cmentarzu w Krasnopolu).

Opracował Krzysztof Skłodowski.

Irena Kasperowicz-Ruka dodaje, że Nowym Cmentarzu w Sejnach znajdujemy mogiłę Franciszka Bućkuna, który urodził się w Sejnach i zmarł w Sejnach 31 marca 1932 r. w wieku 27 lat. Był on synem Franciszka  i Katarzyny, z domu Grygajtys.  Czy Franciszek Bućkun, urodzony w 1879 r., był mężem Katarzyny, z domu Grygajtys i ojcem Franciszka Bućkuna, zmarłego młodo w 1932 r.? Na Starym i Nowym Cmentarzu w Sejnach nie udało się niestety odszukać mogiły Katarzyny Bućkun. Prosimy rodzinę i krewnych o pomoc w odpowiedzi na powyższe pytania.

1https://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/16206/edition/15468/content

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *