Cieślukowski, Stanisław (1900 – 1977)

Stanisław Cieślukowski urodził się w 1900 r., zmarł w 1977 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Karolinie. Według relacji rodziny był żołnierzem walczącym w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. W Centralnym Archiwum Wojskowym znajdujemy informację o Stanisławie Cieślukowskim, który był starszym szeregowym, nie ma jednak informacji o sygnaturze akt. Prosimy… Czytaj dalej

Sitko, Bolesław (1886 – 1962)

Bolesław Sitko urodził się 5 września 1886 r.  we wsi Jeziorki Małe, w Parafii Krasnopolskiej. Był synem Kazimierza i Teofili oraz starszym bratem Jana, urodzonego w 1897 r. W latach 1920 – 1921 brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, służył w stopniu sierżanta i otrzymał Krzyż Walecznych.  Rodzina wspomina, że został… Czytaj dalej