Ciborowski, Franciszek (1893 – 1973)

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I – Wspomnienia i relacje. Część II – Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 59 – 60.)

Franciszek Ciborowski „Pieczulis”, ur. 3 grudnia 1893 roku w Suwałkach, syn Pawła i Marianny z Bartosiewiczów. W czasie nauki w 3-klasowej szkole miejskiej w Suwałkach wziął udział w strajku szkolnym. Po jej ukończeniu od 1906 roku praktykował, a później pracował w firmie Handel Win i Wódek oraz Towarów Kolonialnych Józefa Stypułkowskiego w Suwałkach. Po wkroczeniu w 1915 roku do miasta Niemców został aresztowany jako „szpieg rosyjski […] oficer telefonista”, a później zwolniony, dzięki wstawiennictwu znajomych Żydów. W latach 1917–1918 był prezesem Polskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy w Suwałkach oraz zarządzał Kasą Chorych. Od 1918 roku należał do POW. Skupował broń od Niemców i robotników polskich zatrudnionych w magazynach niemieckich w Suwałkach. Brał udział w koncentracji oddziałów POW na Cmentarzu Parafialnym w Suwałkach 11 listopada 1918 roku. Od listopada był sekcyjnym, następnie w 1919 roku pełnił funkcję dowódcy plutonu obwodu II Suwałki miasto. „Był jednym z najbardziej oddanych organizacji ludzi”. Pracował „niezmordowanie nad uświadomieniem rzesz robotniczych”, prowadził „pracę wywiadowczą”. W lipcu 1919 roku z rozkazu ppor. Janusza Ostrowskiego awansował do stopnia kaprala. W czasie Powstania Sejneńskiego i natarcia na Sejny 23 sierpnia 1919 roku, pełnił funkcję dowódcy plutonu i zastępcy dowódcy 1 „kompanii szturmowej”. 25 sierpnia podczas litewskiego kontrataku pod nieobecność jej dowódców dowodził kompanią. W 1920 roku w czasie ofensywy bolszewickiej wyjechał do Warszawy i 1 sierpnia jako ochotnik wstąpił do 41 Suwalskiego Pułku Piechoty. Służył w Oddziale Konnych Wywiadowców pułku. Po demobilizacji w 1921 roku i powrocie do Suwałk był jednym z założycieli Spółdzielni Robotników Chrześcijan „Praca” i do 1924 roku pracował jako jej kierownik. W lipcu 1924 roku wspólnie z A. Gąglewskim otrzymał w zarząd sklep Spółki Handlowo-Przemysłowej „Oszczędność” przy ul. 3 Maja 26 w Suwałkach. Następnie pracował w Towarzystwie „Polamtow” jako ekspedient i zastępca dyrektora. 28 lutego 1928 roku jako były peowiak i ochotnik „otrzymał koncesję na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych bez wyszynku” i otworzył własną firmę „Franciszek Ciborowski, handel win i wódek w Suwałkach” przy ul. 3 Maja 10. Od 1911 roku należał i aktywnie działał w Ochotniczej Straży Ogniowej w Suwałkach. Przez wiele lat wchodził w skład rady sztabowej straży, a w latach 60. był członkiem zarządu straży. W okresie międzywojennym działał także w Związku Peowiaków. W lipcu 1935 roku wszedł do Rady Miejskiej Suwałk, a od 1937 roku był członkiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Po wojnie od stycznia do maja 1947 r. był członkiem Miejskiej Rady Narodowej w Suwałkach, jako bezpartyjny z ramienia Związku Kupców. Pełnił też funkcję ławnika Zarządu Miejskiego. Był żonaty z Zofią Mysłowską, z którą miał dwóch synów: Eugeniusza i Janusza (wybitny kolekcjoner piłsudczanów). Zmarł w Suwałkach 28 kwietnia 1973 roku i został pochowany na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej. Był odznaczony Krzyżem Niepodległości (2 VIII 1931), Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921 i Krzyżem POW. (ks)[1]

Opracował Krzysztof Skłodowski.


[1] Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki”, Facebook, https://www.facebook.com/774781075891667/photos/a.774781249224983/3521044107932003/?type=3&theater, dostęp: [18. 05. 2020 r.].

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *