Sienkiewicz, Bolesław (1890 – 1963), zarejestrowany GRÓB WETERANA

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I –  Wspomnienia i relacje. Część II –  Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 47.)

Bolesław Sienkiewicz ur. się w Suwałkach 19 listopada 1890 r. Był lekarzem i działaczem politycznym, członkiem POW i Towarzystwa Straży Kresowej. Początkowe wykształcenie zdobył w Suwałkach, najpierw w gimnazjum (do 1905 r., kiedy to dołączył do bojkotu szkół rosyjskich), a później w Szkole Handlowej. Maturę uzyskał w Krakowie, gdzie też wstąpił na studia medyczne. W czasie I wojny światowej służył w armii rosyjskiej, do której został wcielony. W 1917 r. w Dorpacie ukończył studia medyczne. Następnie do 1918 r. służył jako lekarz w wojsku polskim w Piotrogrodzie, gdzie także aktywnie udzielał się społecznie, działając w stowarzyszeniach i towarzystwach pomocowych, wspierających Polaków. Od stycznia 1918 r. przebywał w Suwałkach. Otworzył tutaj praktykę lekarską. W tym przełomowym czasie aktywnie uczestniczył w działaniach, mających na celu trwałe połączenie Ziemi Suwalsko-Sejneńsko-Augustowskiej z Polską. Należał do suwalskiej Tymczasowej Rady Miejskiej[1]. Dwudziestego trzeciego lipca 1919 r.  w Paryżu wraz z innymi członkami polskiej delegacji z Południowej Suwalszczyzny składał pisma protestacyjne przeciwko przedłużającej się okupacji tego terenu przez wojska niemiecko-litewskie[2]. W czasie wojny polsko-bolszewickiej służył jako ochotnik w 41 pp, gdzie pełnił funkcję lekarza naczelnego. W latach 1919 – 1925 pracował na stanowisku lekarza powiatowego w Sejnach, a w latach 1925 – 1939 na identycznej posadzie w Grajewie[3]. W stopniu kapitana brał udział w Powstaniu Warszawskim. Był wtedy lekarzem szpitala polowego przy ul. Złotej 58[4] i kierownikiem punktu opatrunkowego Sienna 41[5]. Po wojnie pracował w swoim wyuczonym zawodzie w Łodzi, gdzie też był wykładowcą akademickim na Akademii Medycznej. Bolesław Sienkiewicz zmarł 25 czerwca 1963 r[6]. Pochowany został na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie: kwatera A8, rząd: 4, grób: 24[7].

Opracował Sławomir Rutkowski na podstawie materiałów podanych w przypisach.


[1]T. Dudziński, Bolesław Sienkiewicz (1890 – 1963). Lekarz powiatowy w Grajewie w latach 1925 – 1939, [w:] Grajewiak.pl, https://grajewiak.pl/index.php/biogramy/470-sienkiewicz-boleslaw, dostęp: [16. 05. 2020 r.].

[2]Stanisałw Buchowski, Konflikt polsko-litewski o Ziemię Sejneńsko-Suwalską w latach 1918 – 1920, Sejny 2009, s. 64.

[3]T. Dudziński, op. cit., https://grajewiak.pl/index.php/biogramy/470-sienkiewicz-boleslaw, dostęp: [16. 05. 2020 r.].

[4]B. Sienkiewicz, [w:] Szpitale Polowe 1944, http://www.szpitale1944.pl/i/432,boleslaw-sienkiewicz, dostęp: [16. 05. 2020 r.].

[5]B. Sienkiewicz, Powstańcze biogramy, [w:] Muzeum Powstania Warszawskiego, https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/boleslaw-sienkiewicz,39979.html, dostęp: [16. 05. 2020 r.].

[6]T. Dudziński, op. cit., https://grajewiak.pl/index.php/biogramy/470-sienkiewicz-boleslaw, dostęp: [16. 05. 2020 r.].

[7]Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Cmentarz Wojskowy, http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/mapa/mapa.php?cment=PWZKI&rzad=4&kwatera=A%208&grob=24&dane=+imie=boles%C5%82aw+nazwisko=sienkiewicz+check_nazwisko=on+check_ur=+rok=1800+miesiac=1+dzien=1+rok2=2020+miesiac2=5+dzien2=16+check_zg=+rok_zg1=1800+miesiac_zg1=1+dzien_zg1=1+rok_zg2=2020+miesiac_zg2=5+dzien_zg2=16+cmentarz=#kotwica, dostęp: [16. 05. 2020 r.].

Ważna informacja:

Najnowsza biografia Bolesława Sienkiewicza (1890 – 1963), napisana przez Andrzeja Matusiewicza, znajduje się w Suwalskim słowniku biograficznym, opublikowanym w 2021 r. Por. Suwalski słownik biograficzny, tom 1, Muzeum Okręgowe w Suwałkach przy współpracy Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego w Suwałkach, Suwałki 2021, strony 555 – 556.

Zarejestrowany GEÓB WETERANA

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
https://bip.ipn.gov.pl/bip/form/r907547304448,Sienkiewicz.html
25.03.2024, 11:52
SIENKIEWICZ
Nazwisko:
Sienkiewicz
Imię:
Bolesław
Kraj:
Polska
Miejscowość:
Warszawa
Gmina:
Warszawa
Rodzaj obiektu:
Cmentarz Wojskowy Powązki, ul. Powązkowska
Lokalizacja:
kwatera A8, rząd 4, grób 24
Przynależność:
powstanie sejneńskie, wojna polsko – bolszewicka, powstanie warszawskie, lekarz

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *