Przezwicki, Franciszek (1862 – 1931)

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I –  Wspomnienia i relacje. Część II –  Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 69.)

Franciszek Przezwicki, ur. 13 lutego 1862 roku w Babańcach, syn Franciszka i Katarzyny z Malinowskich. Ukończył Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach. Odbył służbę wojskową w 9 Syberyjskim Pułku Grenadierów. Wraz z rodzicami prowadził 37,5 hektarowe gospodarstwo w Babańcach, które przejął w 1898 roku. 19 października 1889 roku ożenił się z Anielą Stawińską (1869–1937), córką Józefa i Weroniki, z którą miał siedmioro dzieci: Rozalię, Antoniego, Michała, Franciszka, Helenę, Annę i Stanisława. Po utworzeniu w listopadzie 1918 roku Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego został wójtem gminy Krasnopol. Był jednym z sygnatariuszy petycji do Rządu Polskiego o przyłączenie powiatu sejneńskiego do Polski z 3 stycznia 1919 roku, a w lipcu 1919 roku jednym z członków delegacji mieszkańców Suwalszczyzny, która zawiozła do Warszawy, a następnie do Paryża petycje mieszkańców o włączenie regionu w granice Rzeczypospolitej.Od początku 1919 roku podobnie jak inni wójtowie był zaprzysiężonym członkiem POW. Zmarł 20 stycznia 1931 roku. Spoczywa w grobie rodzinnym na Starym Cmentarzu w Sejnach. (ks)[1]

Opracował Krzysztof Skłodowski.


[1] Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki”, Facebook,

https://www.facebook.com/774781075891667/photos/a.774781249224983/3149339975102420/?type=3&theater, dostęp: [05. 05. 2020 r.].

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *