Przezwicki, Franciszek (1862 – 1931), zarejestrowany GRÓB WETERANA

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I –  Wspomnienia i relacje. Część II –  Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 69.)

Franciszek Przezwicki, ur. 13 lutego 1862 roku w Babańcach, syn Franciszka i Katarzyny z Malinowskich. Ukończył Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach. Odbył służbę wojskową w 9 Syberyjskim Pułku Grenadierów. Wraz z rodzicami prowadził 37,5 hektarowe gospodarstwo w Babańcach, które przejął w 1898 roku. 19 października 1889 roku ożenił się z Anielą Stawińską (1869–1937), córką Józefa i Weroniki, z którą miał siedmioro dzieci: Rozalię, Antoniego, Michała, Franciszka, Helenę, Annę i Stanisława. Po utworzeniu w listopadzie 1918 roku Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego został wójtem gminy Krasnopol. Był jednym z sygnatariuszy petycji do Rządu Polskiego o przyłączenie powiatu sejneńskiego do Polski z 3 stycznia 1919 roku, a w lipcu 1919 roku jednym z członków delegacji mieszkańców Suwalszczyzny, która zawiozła do Warszawy, a następnie do Paryża petycje mieszkańców o włączenie regionu w granice Rzeczypospolitej.Od początku 1919 roku podobnie jak inni wójtowie był zaprzysiężonym członkiem POW. Zmarł 20 stycznia 1931 roku. Spoczywa w grobie rodzinnym na Starym Cmentarzu w Sejnach. (ks)[1]

Opracował Krzysztof Skłodowski.


[1] Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki”, Facebook,

https://www.facebook.com/774781075891667/photos/a.774781249224983/3149339975102420/?type=3&theater, dostęp: [05. 05. 2020 r.].

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Franciszka Przezwickiego, pochowanego na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski pod numerem ewidencyjnym 4767. Tabliczka z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI  zostanie wręczona Rodzinie przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2023 r. w Sejnach, w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej przez Stowarzyszenie Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” oraz grupę przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski oraz Henryk  Sylwista.  Beata Dźwilewska, Prezes Stowarzyszenia ,,ZIUK” oraz grupa przedstawicieli powstańczych rodzin serdecznie zapraszają rodzinę, krewnych, znajomych i sąsiadów Franciszka Przezwickiego na tę uroczystość. Informacja o miejscu i godzinie spotkania w Sejnach 23 sierpnia 2023 r. zostanie podana w późniejszym terminie.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w uroczystości wręczania tabliczek GRÓB WETERANA 23 sierpnia 2023 r. w Sejnach na następujący adres mailowy: <STOWARZYSZENIE.ZIUK@gmail.com>

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *