Przezwicki, Franciszek (1862 – 1931), zarejestrowany GRÓB WETERANA

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I –  Wspomnienia i relacje. Część II –  Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 69.)

Franciszek Przezwicki, ur. 13 lutego 1862 roku w Babańcach, syn Franciszka i Katarzyny z Malinowskich. Ukończył Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach. Odbył służbę wojskową w 9 Syberyjskim Pułku Grenadierów. Wraz z rodzicami prowadził 37,5 hektarowe gospodarstwo w Babańcach, które przejął w 1898 roku. 19 października 1889 roku ożenił się z Anielą Stawińską (1869–1937), córką Józefa i Weroniki, z którą miał siedmioro dzieci: Rozalię, Antoniego, Michała, Franciszka, Helenę, Annę i Stanisława. Po utworzeniu w listopadzie 1918 roku Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego został wójtem gminy Krasnopol. Był jednym z sygnatariuszy petycji do Rządu Polskiego o przyłączenie powiatu sejneńskiego do Polski z 3 stycznia 1919 roku, a w lipcu 1919 roku jednym z członków delegacji mieszkańców Suwalszczyzny, która zawiozła do Warszawy, a następnie do Paryża petycje mieszkańców o włączenie regionu w granice Rzeczypospolitej.Od początku 1919 roku podobnie jak inni wójtowie był zaprzysiężonym członkiem POW. Zmarł 20 stycznia 1931 roku. Spoczywa w grobie rodzinnym na Starym Cmentarzu w Sejnach. (ks)[1]

Opracował Krzysztof Skłodowski.


[1] Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki”, Facebook,

https://www.facebook.com/774781075891667/photos/a.774781249224983/3149339975102420/?type=3&theater, dostęp: [05. 05. 2020 r.].

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Franciszka Przezwickiego, pochowanego na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczkę z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI  oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły dnia 23 sierpnia 2023 r. wręczył w Sejnach przedstawicielom Rodziny Pan dr Marek Jedynak, Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej w siedzibie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Panią Beatę Dźwilewską, Prezesa Stowarzyszenia Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” i członków Stowarzyszenia, przy współpracy z Panią Barbarą Miszkiel oraz z grupą przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski, Henryk Sylwista, a przede wszystkim przy życzliwej pomocy Księdza Prałata Zbigniewa Bzdaka, Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach. 

Dodaj do zakładek Link.

3 odpowiedzi na „Przezwicki, Franciszek (1862 – 1931), zarejestrowany GRÓB WETERANA

 1. Franciszek Przezwicki, wójt Gmimy
  Krasnopol, pochowany jest na starym cmentarzu w grobie rodzinnym w Sejmach.
  W Złotowie w woj.wielkopolskim żyje wnuk Framciszka Ptzezwickiego Tadeusz Przezwicki. Urodził się w rodzinnym domu w Babańcach. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Łodzi w 1057 roku podjął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Darłowie.
  W 1959 roku przemiósł się do Złotowa i podjął pracę w Liceum Pedagogicznym w Złotowie. Przeszedł na emeryturę w 1989r.
  Ożenił się w 1973 roku ze Stanisławą Różańską.
  Ma troje dzieci: Dorotę Mrozińską, mieszka w Świekatowie, Zbigniewa Przezwickiego, miedzka w Szamotułach, Agnieszkę Przezwicką Litwin, zamieszkuje w Koszalinie.
  Na rodzinnym gospodarstwie Franciszka Przezwickiego pozostał syn też Franciszek. Następcą w godpodarstwie w Babańcach został jeden z dwoch synów Lechosław Przezwicki. Następnie na rodzinnym gospodarstwie został Roman Przezwicki, a następcą jest Robert Przezwicki.
  Historię życia i działalności Franciszka Przezwickiego, pierwszego wójta w Krasnopolu po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, opisała żona Tadeusza Przezwickiego Stanisława Przezwiclka.
  Utworzyła też genealogię rodu Przezwicich i Stawińskich.
  W uroczystości w dniu 23 sierpnia 2023 roku, związanej z nadaniem tytułu ” Grób Weterana ” uczestniczyć będą Wnuk Tadeusz Przezwicki z żoną Stanisławą, prawnuki Dorota Mrozińska, Zbigniew Przezwicki i Agnieszka Litwin z mężem Tomasxem Litwin.
  Tą drogą wymienieni następcy składają serdeczne podziękowanie Kapitule, a szczególnie Pani Irenie Kasperowicz za wniesiony trud i doprowadzenie do uhonorowania naszego zacnego przodka Franciszka Przezwickiego.

 2. Zyjący następcy Franciszka Przezwickiego uczestniczyli w uroczystości nadania honoru Weterana Powstania Sejneńskiego, która odbyła się 24 sierpnia b.r. w Sejnach.
  Jesteśmy bardzo wdzięczni Komitetowi Organizacyjnemu, a szczególnie Pani Irenie Kasperowicz.
  Doceniamy duży trud włożony przez Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku do udokumentowania bohaterów tej uroczystości.
  Wzruszająca była Msza św. -odprawiona przez Biskupa-rodaka Sejneńszczyzny.

 3. Irena Kasperowicz-Ruka komentarz:

  Grupa organizatorów uroczystości bardzo dziękuje za miłe słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *