Szarejko, Bronisław (1900 – 1969)

Bronisław Szarejko urodził się 18 marca 1900 r. w Gibach. Był rolnikiem. W 1938 r. jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony. Nominowanie do odznaczenia stanowi dla nas potwierdzenie faktu, iż był Powstańcem Sejneńskim i/albo uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Pan Józef Szarejko, mieszkaniec Gib, wymienia Bronisława Szarejko – młodszego brata swojego ojca Stanisława, jako ochotnika z Gib, który walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. i dosłużył się stopnia st. sierżanta. Józef Szarejko potwierdza, że Bronisław Szarejko urodził się w 1900 r. Został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach, obok mogiły Józefa Ziniewicza (delegata na Konferencję Pokojową w Paryżu).  Z napisu na cmentarnym nagrobku wynika mylnie, że pochowany tam Bronisław Szarejko żył w latach 1899‒1969. Czytamy na nagrobku napis mówiący, że pochowana w tym samym grobie żona Bronisława, Stefania Szarejko, żyła w latach 1900‒1944. Najprawdopodobniej lata urodzin małżonków zostały na pomniku zamienione. Na liście ofiar Obławy Augustowskiej, pod numerem 436, wymieniony jest Szarejko Bronisław, syn Bronisława i Stefanii, urodzony 3.05.1928 roku (lub 31.05.1928 roku) w Gibach, zamieszkały w Gibach. Prosimy rodzinę, krewnych i znajomych o uzupełnienie tego krótkiego wspomnienia o losach małżonków Stefanii i Bronisława Szarejków, tragicznie doświadczonych utratą syna w Obławie Augustowskiej.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1, telefonicznej rozmowy z Józefem Szarejko, napisów na cmentarnym nagrobku, odczytanych przez Halinę Dzienisiewicz, oraz na podstawie informacji otrzymanych od Grzegorza Fimowicza o jego rozmowie z Józefem Szarejko.

1  Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html; Lista ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r.

5.09.2022 r.

Szarejko Bronisław, ur. 18 III 1900 roku w Gibach, syn Szymona i Franciszki z Tomkiewiczów. Brat Stanisława, członka POW. Do 1918 roku pomagał w prowadzeniu gospodarstwa rodziców. W listopadzie 1918 roku wstąpił do POW. Brał udział „z własną bronią” w ćwiczeniach „w duchu wojskowym” organizowanych w zabudowaniach Juliana Chałeckiego w Dziemianówce i prowadzonych „pod komendą tegoż Chałeckiego i Piotra Korzona”. W listopadzie i grudniu 1918 roku z rozkazu Chałeckiego pełnił „służbę na czatach w lasach państwowych” oraz „obowiązki funkcjonariusza Milicji Narodowej, pod kierownictwem Józefa Zieniewicza”. 14 I 1919 roku wraz z grupą peowiaków z Gib dołączył do oddziału POW pod dowództwem Narcyza Misiewicza i Antoniego Józefa Wołągiewicza, który maszerując z „Okręgu Olickiego”, zatrzymał się na postój w Gibach. Następnie wraz z nim przekradł się lasami przez placówki niemieckie, dotarł do Zambrowa i wstąpił jako ochotnik do 1 Suwalskiego Pułku Strzelców (później 41 Suwalski Pułk Piechoty). Brał udział m.in. w walkach pod Lidą, Wilnem, Mińskiem, Kijowem, Grodnem i Warszawą. W czasie walk nad Narwią został kontuzjowany szrapnelem w głowę. 19 XI 1919 roku awansował na kaprala, 25 XII 1919 roku na plutonowego i 20 VII 1921 roku na sierżanta. 5 IV 1922 roku został zdemobilizowany. Po zwolnieniu z wojska, od września 1922 roku do co najmniej 1937 roku pracował jako gajowy w Nadleśnictwie „Pomorze” („Sejny”). Należał do Związku Rezerwistów RP oraz Związku Leśników Polskich. Był żonaty. Był odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921 oraz odznaką Dywizji Litewsko-Białoruskiej i odznaką Wilno – Wielkanoc 1919. W 1938 roku jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony1.

Opracował Stanisław Jachimowicz1.

1 Giby. Nasza historia.  https://www.facebook.com/people/Giby-Nasza-Historia/100064055194808/

17.04.2024 r.

Pod adresem https://jzi.org.pl/geneo/ znajdujemy kopię aktu ślubu nr 11/1922 Bronisława Szarejko i Stefanii Bednarskiej:

ParafiaSejny
Rok1922
Akt11
Data ślubu1922-02-12
Imiona młodegoBronisław
Nazwisko młodegoSzarejko
Miejscowość młodego (parafia)Giby
Miejsce urodzenia młodegoGiby
Stan cywilny młodegokawaler
Wiek młodego24
Imiona młodejStefania
Nazwisko panieńskie młodejBednarska
Miejscowość młodej (parafia)Giby
Miejsce urodzenia młodejGiby
Stan cywilny młodejpanna
Wiek młodej22
Imię ojca młodegoSzymon
Imię matki młodegoFranciszka 
Nazwisko panieńskie matki młodegoTomkiewicz
Imię ojca młodejJan
Imię matki młodejAnna
Nazwisko panieńskie matki młodejSzarejko
ŚwiadkowieJan Swisłowski (34) gospodarz z Aleksiejówki
Maciej Kuklewicz (28) gospodarz z Gib
Młody uwagigospodarz
Inne uwagi3 zapowiedzi w kościele sejneńskim
Ślubu udzielałks. Adam Jasionowski proboszcz sejneński
Akt podpisałKs. Adam Jasionowski proboszcz sejneński
KsięgaŚluby 1920-1923
Osoba indeksującaUrszula Orzechowska

Na sejneńskim cmentarzu parafialnym Bronisław i Stefania Szarejko spoczywają we wspólnej mogile:

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *