Szarejko, Bronisław (1900 – 1969)

Bronisław Szarejko urodził się 18 marca 1900 r. w Gibach. Był rolnikiem. W 1938 r. jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony. Nominowanie do odznaczenia stanowi dla nas potwierdzenie faktu, iż był Powstańcem Sejneńskim i/albo uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Pan Józef Szarejko, mieszkaniec Gib, wymienia Bronisława Szarejko – młodszego brata swojego ojca Stanisława, jako ochotnika z Gib, który walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. i dosłużył się stopnia st. sierżanta. Józef Szarejko potwierdza, że Bronisław Szarejko urodził się w 1900 r. Został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach, obok mogiły Józefa Ziniewicza (delegata na Konferencję Pokojową w Paryżu).  Z napisu na cmentarnym nagrobku wynika mylnie, że pochowany tam Bronisław Szarejko żył w latach 1899‒1969. Czytamy na nagrobku napis mówiący, że pochowana w tym samym grobie żona Bronisława, Stefania Szarejko, żyła w latach 1900‒1944. Najprawdopodobniej lata urodzin małżonków zostały na pomniku zamienione. Na liście ofiar Obławy Augustowskiej, pod numerem 436, wymieniony jest Szarejko Bronisław, syn Bronisława i Stefanii, urodzony 3.05.1928 roku (lub 31.05.1928 roku) w Gibach, zamieszkały w Gibach. Prosimy rodzinę, krewnych i znajomych o uzupełnienie tego krótkiego wspomnienia o losach małżonków Stefanii i Bronisława Szarejków, tragicznie doświadczonych utratą syna w Obławie Augustowskiej.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1, telefonicznej rozmowy z Józefem Szarejko, napisów na cmentarnym nagrobku, odczytanych przez Halinę Dzienisiewicz, oraz na podstawie informacji otrzymanych od Grzegorza Fimowicza o jego rozmowie z Józefem Szarejko.

1  Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html; Lista ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r.

5.09.2022 r.

Szarejko Bronisław, ur. 18 III 1900 roku w Gibach, syn Szymona i Franciszki z Tomkiewiczów. Brat Stanisława, członka POW. Do 1918 roku pomagał w prowadzeniu gospodarstwa rodziców. W listopadzie 1918 roku wstąpił do POW. Brał udział „z własną bronią” w ćwiczeniach „w duchu wojskowym” organizowanych w zabudowaniach Juliana Chałeckiego w Dziemianówce i prowadzonych „pod komendą tegoż Chałeckiego i Piotra Korzona”. W listopadzie i grudniu 1918 roku z rozkazu Chałeckiego pełnił „służbę na czatach w lasach państwowych” oraz „obowiązki funkcjonariusza Milicji Narodowej, pod kierownictwem Józefa Zieniewicza”. 14 I 1919 roku wraz z grupą peowiaków z Gib dołączył do oddziału POW pod dowództwem Narcyza Misiewicza i Antoniego Józefa Wołągiewicza, który maszerując z „Okręgu Olickiego”, zatrzymał się na postój w Gibach. Następnie wraz z nim przekradł się lasami przez placówki niemieckie, dotarł do Zambrowa i wstąpił jako ochotnik do 1 Suwalskiego Pułku Strzelców (później 41 Suwalski Pułk Piechoty). Brał udział m.in. w walkach pod Lidą, Wilnem, Mińskiem, Kijowem, Grodnem i Warszawą. W czasie walk nad Narwią został kontuzjowany szrapnelem w głowę. 19 XI 1919 roku awansował na kaprala, 25 XII 1919 roku na plutonowego i 20 VII 1921 roku na sierżanta. 5 IV 1922 roku został zdemobilizowany. Po zwolnieniu z wojska, od września 1922 roku do co najmniej 1937 roku pracował jako gajowy w Nadleśnictwie „Pomorze” („Sejny”). Należał do Związku Rezerwistów RP oraz Związku Leśników Polskich. Był żonaty. Był odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921 oraz odznaką Dywizji Litewsko-Białoruskiej i odznaką Wilno – Wielkanoc 1919. W 1938 roku jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony1.

Opracował Stanisław Jachimowicz1.

1 Giby. Nasza historia.  https://www.facebook.com/people/Giby-Nasza-Historia/100064055194808/

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *