Tujakowski, Franciszek (1901–1999), zarejestrowany GRÓB WETERANA

W Almanachu Sejneńskim nr 21), we wspomnieniach Andrzeja Grygucia Pro memoriaFranciszek Tujakowski, czytamy, że Franciszek Tujakowski urodził się 26 października 1901 r. w Berżnikach i był synem Franciszka oraz Emilii. Czytamy także, że w latach 1920­1921 odbył służbę wojskową w odrodzonym wojsku polskim. Z danych CAW dowiadujemy się2, że w 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 1592) Franciszek Tujakowski, ur. 4 października 1859 r. w Berżnikach, syn Franciszka i Wiktorii Pietkiewicz. Prawdopodobnie był ojcem Franciszka Tujakowskiego, cenionego pedagoga, wychowawcy wielu pokoleń starszych już dzisiaj Sejnian. W Internecie znajdziemy obecnie dużo informacji dotyczących Franciszka Tujakowskiego, urodzonego w 1901 r., który był i znakomitym nauczycielem3, i zesłańcem syberyjskim4, i pasjonatem muzyki5. Zaś dla minie, jak zapewne także dla wielu absolwentów ,,szkoły podstawowej pod lasem”, był przede wszystkim wyrozumiałym, ale także wymagającym nauczycielem matematyki, cierpliwym nauczycielem gry na mandolinie, niezmordowanym organizatorem przedstawień teatralnych i koncertów orkiestry szkolnej oraz nauczycielem oszczędzania! Tak, już od pierwszej klasy Franciszek Tujakowski uczył nas oszczędzania. Na własne szkolne konto można było wpłacać najmniejszy nawet grosik. Często niestety przychodziły chwile słabości i zamiast oszczędzić kupowaliśmy w sklepiku szkolnym dropsy i „ptiberki”, ale wyniesiona ze ,,szkoły pod lasem” nauka poszanowania pieniądza pozostał wielu uczniom na całe życie. Dużo dobrego zyskałam ucząc się w tej szkole i dużo zawdzięczam Franciszkowi Tujakowskiemu, Nauczycielowi z powołania, wspaniałemu Wychowawcy dzieci i młodzieży. Franciszek Tujakowski zmarł w wieku 98 lat i został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł oraz napisów na cmentarnym nagrobku.

1Almanach Sejneński nr 2, Ośrodek ,,Pogranicze – sztuk, kultur, narodów ” w Sejnach, Sejny 2003,   s. 457 459. 

2  Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html

3https://sejny.net/artykul/sejnenski-kadr-szkolny/1244100

4https://sejny.net/artykul/w-azji-w-altajskim/1136143

5http://www.wychmuz.pl/userfiles/a_ksiegarnia/SNM/aneks_autorzy_czasopisma_.pdf

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Franciszka Tujakowskiego, pochowanego na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczkę z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI  oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły dnia 23 sierpnia 2023 r. wręczył w Sejnach przedstawicielom Rodziny Pan dr Marek Jedynak, Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej w siedzibie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Panią Beatę Dźwilewską, Prezesa Stowarzyszenia Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” i członków Stowarzyszenia, przy współpracy z Panią Barbarą Miszkiel oraz z grupą przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski, Henryk Sylwista, a przede wszystkim przy życzliwej pomocy Księdza Prałata Zbigniewa Bzdaka, Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach. 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *