Jaźwiecki, Marian (27 X 1895 – 22 IX 1920), 5ppLeg

Wojna polsko-bolszewicka z lat 1919-1920 głównie we wrześniu 1920 r. przyniosła na terenie Ziemi Sejneńskiej liczne ludzkie ofiary. Toczyły się tu bowiem w tym czasie walki, składające się na operację wojskową, nazywaną powszechnie Bitwą Niemeńską. Oddając cześć wszystkim naszym Rodakom, poległym w obronie wolności, niepodległości i granic Polski, przypominamy z imienia i nazwiska tych, o których wiemy, w jakiej jednostce wojskowej służyli, kiedy i w której miejscowości Ziemi Sejneńskiej zginęli. Podstawowe informacje, dotyczące poległego 22 września 1920 r. w Gibach porucznika 5. pułku piechoty Legionów*, śp. Mariana Jaźwieckiego, znajdują się pod następującymi internetowymi adresami:

1. Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918–1920, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1934. Lista poległych: nr 13733. por. Jaźwiecki Marjan. https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/39404/edition/56413/content

2. Kazimierz BąbińskiZarys historji wojennej 5-go pułku piechoty Legionów. Warszawa: Wojskowe Biuro Historyczne, 1929, seria: Zarys historii wojennej pułków polskich 1918–1920. Lista poległych oficerów:  nr 23. por. Jazwiecki Marjan (a w tekście opracowania Jaźwiecki Marjan). Z dokładnego opisu szlaku bojowego 5 pułku piechoty Legionów dowiadujemy się, że Marian Jaźwiecki poległ 22 września w drodze na Sejny między jeziorami Pomorze i Heret pod Gibami. Wywiązała się tam ciężka walka dowodzonej przez niego 11 kompanii 5 pułku piechoty Legionów z przeciwnikiem okopanym między jeziorami na gęsto otoczonej kolczastymi drutami pozycji. Pokonanie przeciwnika otworzyło drogę do oswobodzenia w godzinach południowych Gib i po południu Sejn, ale kosztowało wiele ofiar.

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/31554/edition/48812/content

3. Marian Jaźwiecki został pośmiertnie odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari za czyn wojenny w boju pod Gibami dnia 22 września 1920 r. : https://wbh.wp.mil.pl/pdfviewer/?f=/c/scans/VM/I.482.31-2187.pdf.

Marian Jaźwiecki został pochowany we Lwowie na Cmentarzu Łyczakowskim, jest bowiem wymieniony na liście osób pochowanych na tym cmentarzu, nie ma jednak fotografii jego mogiły: Pamięć Bliskich ffice@pamiecbliskich.com. https://pamiecbliskich.com/cmentarz-lyczakowski-pochowane-osoby/10/

Jażwiecki Marian18951920

Więcej informacji o tak wspaniałej postaci, jaką był Marian Jaźwiecki znajdujemy pod następującymi adresami:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Ja%C5%BAwiecki oraz https://pogon.lwow.net/zadworze-pamietamy/

.*5. pułk piechoty Legionów (5ppLeg.) wchodził w skład I Brygady Piechoty 1 Dywizji Piechoty Legionów, a 1 Dywizja Piechoty Legionów wraz z 1 Dywizją Litewsko-Białoruską, 2 Brygadą Jazdy i 4 Brygadą Jazdy tworzyły Grupę Manewrową (nazywaną także Uderzeniową lub Północną). Przy końcu sierpnia 1920 r. grupa ta została wydzielona z 2 Armii gen. Edwarda Śmigłego-Rydza. To jednostki wojskowe tworzące Grupę Manewrową walczyły na Sejneńskiej Ziemi we wrześniu 1920 r.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie cytowanych zasobów internetowych.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *