Zubowicz, Józef (1897 – ?)  

Józef Zubowicz urodził się  we wsi Świackie, w gminie Berżniki około 1897 r.  W 1937 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 259/1937, Dział C. poz. wg alfabetu, za Ziółkowskim Michałem, przed Zugaj Janem).  Józef Zubowicz wymieniany jest we wspomnieniu o Wacławie Andruczyku jako uczestnik Powstania Sejneńskiego oraz jako osoba represjonowana przez Litwinów. Nie znamy niestety dokładnej daty urodzin, imion rodziców, daty śmierci oraz miejsca wiecznego spoczynku Józefa Zubowicza. Na liście członków POW, sporządzonej w 1929 r. przez Piotra Szyryńskiego, widnieje adnotacja, iż miał 32 lata, a w działaniach POW wykazał się walecznością. Pojmany przez Litwinów zbiegł z niewoli i dołączył do walczącego oddziału. W latach międzywojennych przebywał we Francji. Czy wrócił do Polski, tu zmarł i został pochowany? Z tymi pytaniami zwracamy się do rodziny, sąsiadów i znajomych Józefa Zubowicza. Mogliśmy sprawdzić jedynie, że na sejneńskich cmentarzach nie ma mogiły Józefa Zubowicza, urodzonego w 1897 r. Znajdują się tu tylko mogły trzech znacznie od niego młodszych jego imienników: dwie mogiły na Starym Cmentarzu – lata życia to (1939 – 1969) oraz (1923 – 1992) i jedna na Nowym Cmentarzu – lata życia to (1938 – 1999). Biorąc pod uwagę bardzo żywą na Sejneńszczyźnie tradycję nadawania synom imion ojców można jeszcze zapytać, czy któryś z trzech imienników nie był przypadkiem synem Józefa Zubowicza, urodzonego w 1897 r. we wsi Świackie.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1oraz napisów na nagrobkach.

1  Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html oraz Listy członków POW z lat 1918 – 1919, sporządzone przez Dominika Miszkiela i Piotra Szyryńskiego.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *