Krejczman, Józef (1899 – 1978)

Józef Krejczman, ur. 19 II 1899 roku w Sarnetkach w gminie Giby, syn Józefa. Ukończył szkołę elementarną. Od 1 V do 15 IX 1919 roku był członkiem POW komendy lokalnej „Posejnele” Nr 4 (Piotr Szyryński wymienił go na liście członków komendy lokalnej POW „Posejnele” Nr 4 podając jednak, że nie był zaprzysiężony). Jego przełożonymi byli Piotr Szyryński, komendant lokalny oraz Stanisław Bulwin. W czasie powstania sejneńskiego brał udział w walkach z Litwianami w Sejnach i Gibach. Rolnik. W 1929 roku mieszkał w folwarku Zaboryszki, w okresie międzywojennym mieszkał także w Gibach. W latach 30. był członkiem tamtejszej Placówki Związku Peowiaków. W 1938 roku jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony.

Opracował Krzysztof Skłodowski.

Irena Kasperowicz-Ruka dodaje, iż Pan Józef Szarejko, mieszkaniec Gib, wymienia Józefa Krejczmana jako ochotnika z Gib, który walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Na stronie straty.pl wśród ofiar niemieckiej okupacji wymieniony jest Józef Krejczman, urodzony 19 (brak miesiąca) 1899 r. miejscowości Sarniki, rolnik na gospodarstwie, zamieszkały w Gibach. W 1944 r. został przez Niemców schwytany (ukrywał się w lasach powiatu sejneńskiego) i osadzony w więzieniu w Suwałkach za udzielanie pomocy ruchowi oporu. Inny dokument dotyczy Józefa Krejczmana, który urodził się 19 lutego 1898 r. w Gibach i od 23 czerwca 1944 r. był więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen (Austria, ok. 20 km od Linzu). Pan Józef Szarejko z Gib potwierdza, że pomimo innych dat urodzenia i zniekształcenia nazwy miejsca urodzenia obie informacje dotyczą tej samej osoby, W Gibach za czasów II wojny światowej i czasach powojennych nie było dwóch Józefów Krejczmanów w ogóle, a w podobnym wieku tym bardziej. Obóz koncentracyjny Mauthausen-Gusenw został wyzwolony przez wojska amerykańskie 5 maja 1945 r. Józef Krejczman prawdopodobnie mógł pozostać w jednym z krajów Zachodu, a jednak powrócił do Gib. Na Nowym Cmentarzu w Sejnach została znaleziona mogiła Józefa Krejczmana, który urodził się w 1868 r., a zmarł w 1928 r.  Można przypuszczać, że był ojcem Józefa Krejczmana, urodzonego 19 lutego 1899 r., zmarłego 11 września 1978 r., który został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach. W tym samym grobie pochowana została także Teodora Krejczman, zmarła 4 sierpnia 1979 r. Na liście ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r. wymienieni są dwaj synowie małżeństwa Krejczmanów: Krejczman Czesław, syn Józefa i Teodory, urodzony 19.02.1926 roku w Zaboryszkach, zamieszkały w Gibach oraz Krejczman Stanisław, syn Józefa i Teodory, urodzony w 1928 roku w Zaboryszkach, zamieszkały we wsi Giby. Prosimy rodzinę, krewnych i znajomych  o uzupełnienie tego skromnego wspomnienia o tej tak tragicznie doświadczonej Rodzinie.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie informacji otrzymanych od Grzegorza Fimowicza o jego rozmowie z Józefem Szarejko, na podstawie osobistej telefonicznej rozmowy z Józefem Szarejko oraz na podstawie napisów na cmentarnych nagrobkach, odczytanych przez Martę Dziemido i Sławomira Rutkowskiego.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *