Tabor, Edward (1899 – 1981), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Edward Tabor urodził się 21 listopada 1899 r. w Sosnowcu, w woj. katowickim. Wstąpił do POW w Dąbrowie Górniczej 1 lipca 1916 r. Był żołnierzem 79 pułku piechoty (od 16 kwietnia 1919 r. do 30 kwietnia 1925 r.).  Do KOP wstąpił w 1925 r., a od 1 marca 1926 do Baonu ,,Sejny”,  w którym służył do 1939 r. w stopniu plutonowego (od 1927 r.), a następnie w stopniu kaprala. Pełnił między innymi funkcję dowódcy strażnicy Budwieć, jednej z trzech strażnic KOP, należących do 2. Kompanii Granicznej ,,Hołny Wolmera”. W 1928 r. ożenił się z Heleną, mieszkanką Sejn, z domu Majewską (najstarszą córką Cypriana Majewskiego, Powstańca Sejneńskiego oraz radnego miasta Sejny). Małżonkowie mieli syna Ryszarda i Zdzisława (zmarł w 2022 r. w Białymstoku). Po klęsce kompanii wrześniowej Edward Tabor znalazł się w obozie internowanych żołnierzy na Litwie, skąd zbiegł 15 grudnia 1939 r. i powrócił do Sejn. W dniu 18 stycznia 1940 r. został przez Niemców aresztowany, więziony w Suwałkach, Działdowie, Sachsenhausen, ostatecznie w Mauthausen-Gusen, gdzie poddawany był doświadczeniom medycznym. Z obozu, wyzwolonego 5 maja 1945 r. przez Amerykanów, wrócił do Sejn dopiero w końcu lipca. Wycieńczony, ze zrujnowanym zdrowiem. Pracował później jako aprowizator w Prezydium Rady Narodowej Sejn. Przed 1939 r. został odznaczony Krzyżem Zasługi. Jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony 23 października 1933 r. oraz powtórnie 26 czerwca 1938 r. Zmarł 12 grudnia 1981 r. i został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1.

1Mariusz Zemło, Jarosław Wojciechowicz, W służbie Ojczyźnie. Korpus Ochrony Pogranicza- 24 Baon ,,Sejny”, Instytut Pamięci Narodowej, Białystok-Warszawa 2019, s. 74, 87, 96, 97, 101, 102, 215-218. Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html. Irena Staniewicz, Sejny w okresie okupacji hitlerowskiej, Almanach Sejneński nr 4,  Ośrodek ,,Pogranicze – sztuk, kultur, narodów ” w Sejnach, Sejny 2005, s. 143.  Strona internetowa straty.pl

21.03.2024 r.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA

Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Edwarda Tabora, pochowanego na Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczki z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenia z numerem ewidencyjnym mogiły będą wręczane rodzinom przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach, w czasie uroczystości poświęconej 105. rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego. Informacja o miejscu i godzinie spotkania w Sejnach dnia 23 sierpnia 2024 r. zostanie przesłana na wszystkie zgłoszone adresy nie później niż w pierwszej połowie sierpnia 2024 r.

Uprzejmie prosimy rodzinę, krewnych i znajomych Edwarda Tabora o zgłaszanie zamiaru udziału w uroczystości wręczania zaświadczeń oraz tabliczek GRÓB WETERANA dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach: telefon 22 643 65 63 i 698 592 168; mail <irka.kasperowicz@gmail.com>.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *