Andruczyk, Kazimierz (1894 – 1964), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Kazimierz Andruczyk, ur. 15 III 1894 roku w Gibach. Pomagał w rodzinnym gospodarstwie i pracował dorywczo w lesie. W listopadzie 1918 roku wstąpił do POW. Brał udział w zbiórkach wyszkoleniowych w domu Juliana Chaleckiego w Dziemianówce. W grudniu 1918 i styczniu 1919 roku z rozkazu Piotra Korzona pełnił służbę w „straży leśnej w lasach państwowych na czatach” oraz pełnił obowiązki „funkcjonariusza Milicji Narodowej”. Kiedy 14 I 1919 roku przez Giby przechodził maszerujący z Litwy Kowieńskiej oddział POW pod dowództwem Antoniego Wołągiewicza, dołączył do niego z kilkoma kolegami i wraz z nim przekradł się przez linię demarkacyjną i dotarł do Zambrowa, gdzie wstąpił jako ochotnik (z własną bronią) do 1 Suwalskiego Pułku Strzelców (później 41 Suwalski Pułk Piechoty). Brał udział w walkach pod Lidą, Wilnem, Mińskiem, Kijowem, Warszawą oraz polsko-litewskich walkach na Suwalszczyźnie w sierpniu i wrześniu 1920 roku. Awansował do stopnia starszego szeregowego. 12 I 1921 roku został zdemobilizowany. Po powrocie do domu pracował na trzymorgowym gospodarstwie. Był wyróżniony odznaką pamiątkową Dywizji Litewsko-Białoruskiej. W 1938 roku jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony. Został pochowany na Nowym Cmentarzu w Sejnach.

Opracował Krzysztof Skłodowski.

1 Mogiła na Nowym Cmentarzu w Sejnach, wskazana przez mieszkańca Gib, Wacława Andruczyka.

2 Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki”, Facebook,

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4295058883863851&id=774781075891667, dostęp: [15.05.2021 r.].

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Kazimierza Andruczyka, pochowanego na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczkę z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI  oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły dnia 23 sierpnia 2023 r. wręczył w Sejnach przedstawicielom Rodziny Pan dr Marek Jedynak, Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej w siedzibie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Panią Beatę Dźwilewską, Prezesa Stowarzyszenia Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” i członków Stowarzyszenia, przy współpracy z Panią Barbarą Miszkiel oraz z grupą przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski, Henryk Sylwista, a przede wszystkim przy życzliwej pomocy Księdza Prałata Zbigniewa Bzdaka, Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach. 

Dodaj do zakładek Link.

Jedna odpowiedź na „Andruczyk, Kazimierz (1894 – 1964), zarejestrowany GRÓB WETERANA

  1. Andrzej Szczudło komentarz:

    Na stronie http://www.szukajwarchiwach.gov.pl wśród metryk parafii Sejny jest metryka ur nr 64/1894 z której treści wynika, że Kazimierz Andruczyk syn Jana lat 36 i Marianny Marcinkiewicz lat 24 urodził się w Gibach 4 marca 1894 r., a więc kilka dni wcześniej niż podano powyżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *