Chrulski, Stanisław (1899 – 1973), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Stanisław Chrulski, ur. 7 V 1899 roku w Pomorzu Wielkim w gminie Giby, syn Wincentego i Heleny z Jankowskich. Od 1907 do 1913 roku uczęszczał do szkoły elementarnej w Gibach, a następnie wstąpił do Szkoły Miejskiej w Sejnach. Ze względu na wybuch I wojny światowej ukończył jedną klasę. Następnie pomagał matce w prowadzeniu gospodarstwa, ponieważ jego ojciec „za pracę ideowo-niepodległościową przez b. władze zaborcze rosyjskie był aresztowany, wywieziony w głąb Rosji i oddany pod sąd wojenny. Od stycznia 1918 roku był członkiem POW. Jak pisał „zbierałem broń i amunicję dla Wojska Polskiego i Polskiej Organizacji Wojskowej Okręgu Suwalskiego i takowe przechowywałem w budynkach rodziców swoich, namawiałem ochotników do Wojska Polskiego jak i pomienionej Organizacji. Namówionych ochotników do Wojska Polskiego z bronią w ręku i amunicją oraz zebraną od miejscowej ludności żywnością dla Wojska, bielizną i odzieżą przeprowadziłem przez czujne niemieckie placówki do Zambrowa, za co przez litewskie wojska majątek moich rodziców doszczętnie został zniszczony, a ja zmuszony byłem uciec do Zambrowa, gdzie ochotniczo postąpiłem do 41 Suwalskiego Pułku Piechoty w dniu 13 maja 1919 roku”. Brał udział m.in. w ofensywie kijowskiej, walkach odwrotowych oraz bitwie warszawskiej. „W bitwach tych, dla dobra Ojczyzny nie żałowałem swego zdrowia i życia, swą śmiałością i odwagą dodawałem ducha i energii swym kolegom żołnierzom, za co przez swych zwierzchników byłem lubiany i ceniony”. 2 XII 1921 roku został przeniesiony do rezerwy. W 1932 mieszkał w Pomorzu Wielkim, a w 1937 roku w Wiłkopedziach w gminie Sejwy, gdzie pracował jako robotnik rolny. Był odznaczony Medalem Niepodległości (w 1937 roku) oraz Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921.

Opracował Krzysztof Skłodowski1.

1 GRH Garnizon Suwałki

22 września  · 

Irena Kasperowicz-Ruka dodaje, że Stanisław Chrulski zmarł 26 czerwca 1973 r. w wieku 74 lat i został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach. Tu także, ale w innej mogile, zostali pochowani jego rodzice, małżonkowie Helena i Wincenty Chrulscy.

2Napisy na cmentarnych nagrobkach, odczytane przez Sylwestra Jasińskiego.

12.03.2014 r.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA

Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Stanisława Chrulskiego, pochowanego na Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczki z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenia z numerem ewidencyjnym mogiły będą wręczane rodzinom przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach, w czasie uroczystości poświęconej 105. rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego. Informacja o miejscu i godzinie spotkania w Sejnach dnia 23 sierpnia 2024 r. zostanie przesłana na wszystkie zgłoszone adresy nie później niż w pierwszej połowie sierpnia 2024 r.

Uprzejmie prosimy rodzinę, krewnych i znajomych Stanisława Chrulskiego o zgłaszanie zamiaru udziału w uroczystości wręczania zaświadczeń oraz tabliczek GRÓB WETERANA dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach: telefon 22 643 65 63 i 698 592 168; mail <irka.kasperowicz@gmail.com>.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *