Staśkiel, Józef (1880 – 1945)

Józef Staśkiel urodził się w 1880 r. we wsi Bosse jako syn Marcina i Katarzyny. Najprawdopodobniej był Powstańcem Sejneńskim lub wspierał Powstanie, gdyż w pierwszych wolnych wyborach wybrano go radnym i od 30 września 1923 r., wszedł w skład Rady Miejskiej w Sejnach.  Zmarł 29 stycznia 1945 r.  we wsi  Grudziewszczyzna.  Został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie na podstawie podanych źródeł1 oraz na podstawie napisu na cmentarnym nagrobku.

1 Stanisław Buchowski, Rada Miejska w Sejnach w okresie międzywojennym, http://www.astn.pl/r2003/rada.htm [dostęp: 25.05.2021 r.] oraz Irena Staniewicz, Administracja Sejn w okresie międzywojennym, Almanach Sejneński nr 3,  Ośrodek ,,Pogranicze – sztuk, kultur, narodów ” w Sejnach, Sejny 2004, s. 141- 167.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *