Staśkiel, Józef (1880 – 1945) Radny, wybrany w pierwszych wolnych wyborach w II Rzeczypospolitej 30.IX.1923 r. do Rady Miejskiej Sejn

Józef Staśkiel urodził się w 1880 r. we wsi Bosse jako syn Marcina i Katarzyny. Najprawdopodobniej był Powstańcem Sejneńskim lub wspierał Powstanie, gdyż w pierwszych w Sejnach II Rzeczypospolitej wolnych wyborach został wybrany radnym i od 30 września 1923 r. wszedł w skład Rady Miejskiej w Sejnach.  Zmarł 29 stycznia 1945 r.  we wsi  Grudziewszczyzna.  Został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie na podstawie podanych źródeł1 oraz na podstawie napisu na cmentarnym nagrobku.

1 Stanisław Buchowski, Rada Miejska w Sejnach w okresie międzywojennym, http://www.astn.pl/r2003/rada.htm [dostęp: 25.05.2021 r.] oraz Irena Staniewicz, Administracja Sejn w okresie międzywojennym, Almanach Sejneński nr 3,  Ośrodek ,,Pogranicze – sztuk, kultur, narodów ” w Sejnach, Sejny 2004, s. 141- 167: https://www.pogranicze.sejny.pl/artykuly/irena-staniewicz-administracja-sejn-w-okresie-miedzywojennym/ oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Grudziewszczyzna: W początkowym okresie Grudziewszczyzna nazywana była Grodzieńszczyzną. Można być pewnym, że nazwa ta bierze swój rodowód od nazwiska założyciela wsi Jerzego Grodzieńskiego. Nazwa ta jednak zbyt wyraźnie kojarzyła się z Grodzieńszczyzną, jako rejonem geograficznym wokół miasta Grodna. Z czasem więc zaczęto określać folwark i wieś mianem Grudziewszczyzny i tak pozostało po dzień dzisiejszy.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *