Majewski, Jan (1894 – 1944) zamordowany przez Niemców, grób wojenny

Majewski Jan Tadeusz Teodor „Stelmach”, ur. 1 IX 1894 roku w Rudnikach w gminie Koniecbór, syn Feliksa i Weroniki z domu Siemion. Ukończył dwie klasy szkoły elementarnej. W 1905 roku brał udział w bojkocie szkół rosyjskich. Następnie uczęszczał do polskiej Prywatnej Siedmioklasowej Szkoły Handlowej w Suwałkach. W czasie nauki działał… Czytaj dalej

Tujakowski, Franciszek (1859 – 1935), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Franciszek Tujakowski urodził się 4 października 1859 r. w Berżnikach jako syn Franciszka i Wiktorii Pietkiewicz. Był rolnikiem. Służył 12 lat w wojsku carskim i 2 lata w Wojsku Polskim. Do POW wstąpił w Berżnikach 1 grudnia 1918 r. W opisie jego działalności w POW użyto słowa ,,agitator”, bowiem ,,o… Czytaj dalej

Miszkiel, Wacław (1892 – 1987)

2.06.2022 r. Wacław Miszkiel urodził się 1 lutego 1892 r. we wsi Posejnele (gmina Berżniki). Syn Antoniego i Rozalii Szarejkówny. Działał w POW pod pseudonimem „Maciejek” od 1918 r. Był rolnikiem.  W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 966). Został także odznaczony przez… Czytaj dalej

Jakubowski, Bronisław (1895 – 1932)

Bronisław Jakubowski, ur. w 1895 roku w Dubowie w gminie Berżniki. Rolnik. Do POW wstąpił 15 V 1919 roku. Następnie jako ochotnik służył w Wojsku Polskim. W 1932 roku „Za długotrwałą pełną poświęcenia pracę nad zdobyciem niepodległości w Polskiej Organizacji Wojskowej i za walkę orężną z okupantami niemiecko-litewskimi w szeregach… Czytaj dalej

Cieślukowski, Antoni (1901 – 1944) zamordowany przez Niemców, grób wojenny

Źródło: Stanisław Cieślukowski, Podporucznik Antoni Cieślukowski ps. „Wrona” (1901–1944) i jego synowie, Rocznik Augustowsko-Suwalski  Tom XVII, 2017, s. 179 –182. Adres: http://www.astn.pl/r2017.pdf  [dostęp: 4.01.2022 r.] Antoni Cieślukowski, syn Adama i  Anny z  Jachimowiczów, urodził się 13 czerwca 1901 roku w folwarku Kleszczówek w gminie Kadaryszki, w ówczesnej guberni suwalskiej. Był najmłodszym z  dziewięciorga… Czytaj dalej

Malinowski, Stanisław (1898 – 1969), zarejestrowany GRÓB WEPERANA

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I – Wspomnienia i relacje. Część II – Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 35–36.) Stanisław Malinowski „ żołnierz POW i Powstaniec Sejneński. Podoficer 41.Suwalskiego Pułku Piechoty, z którym przeszedł szlak bojowy w wojnie… Czytaj dalej

Misiewicz, Dominik (1897 – 1919), grób wojenny

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I – Wspomnienia i relacje. Część II – Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 36–37.) Dominik Misiewicz, poległy Powstaniec Sejneński. Pochodził z miejscowości Bosse.  Walczył w grupie dowodzonej przez Piotra Szyryńskiego i zginął w… Czytaj dalej

Szyryński, Piotr (1890 – 1944) zamordowany przez Niemców, grób wojenny

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I –  Wspomnienia i relacje. Część II –  Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 76–77.) Szyryński Piotr, ps. „Szczerbiec” „Dzięcioł”, ur. 24 czerwca 1890 roku w Posejnelach, s. Michała (powstańca styczniowego) i Marii z Wołągiewiczów. Uczestnik wystąpień… Czytaj dalej

Durtan, Bronisław (1901 – 1944) oraz inni zamordowani przez Niemców, grób wojenny

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I – Wspomnienia i relacje. Część II – Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 12–15.) Bronisław Durtan1 (1901 – 1944), gdyby rzeczywiście brał udział w Powstaniu Sejneńskim, to miałby osiemnaście lat. Powstańców w tym wieku było… Czytaj dalej

Kiewlak, Piotr (1890 – 1970), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Piotr Kiewlak, syn Piotra, urodził się 25 listopada 1890 roku we wsi Kukle. Zmarł 20 kwietnia 1970 roku w Warszawie. Jego dziadek Józef Kiewlak przybył do Kukli (dawniej Pomorzany) z miejscowości Ostasza na Białorusi w 1850 roku. W sierpniu 1919 roku Piotr Kiewlak wziął udział w Powstaniu Sejneńskim, walcząc pod… Czytaj dalej