Palewicz: Antoni, Stanisław, Wacław, Wincenty i Zygmunt

Palewicz Antoni (1892 – ?)

Antoni Palewicz  urodził się w 1892 r. we wsi Budwieć (gmina Giby) jako syn Franciszka. Był rolnikiem. Działał w POW. Brał udział w Powstaniu Sejneńskim. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 1091). Niestety na wskazany adres nie przesłano ani odznaczenia ani dyplomu. Prawdopodobnie jego bratem był poległy w Powstaniu Wacław Palewicz.

Palewicz Wacław (? – 1919)

Wacław Palewicz  urodził się we wsi Budwieć (gmina Giby). Był synem Franciszka. Działał w POW. Walczył w Powstaniu Sejneńskim 1919 i zginął pod Sejnami. Pośmiertnie został w 1931 r. odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 179/1931, Dział C, poz. 330). Nie wiemy niestety, gdzie został pochowany poległy w Powstaniu Wacław Palewicz. Por. Sejnianie, pośmiertnie odznaczeni – Powstańcy sejneńscy (powstancy-sejnenscy.pl)

Palewicz Stanisław (1900 – 1987)

Stanisław Palewicz urodził się w USA jako syn Zygmunta. Działał w POW, brał udział w Powstaniu Sejneńskim, służył następnie 2 lata w Wojsku Polskim. Został osadnikiem wojskowym w Krasnowie. Por. Palewicz, Stanisław (1900 – 1987) – Powstańcy sejneńscy (powstancy-sejnenscy.pl)

Palewicz, Zygmunt (1870 – ?)

Zygmunt Palewicz urodził się 10 maja 1870 r. Działał w POW i brał udział w Powstaniu Sejneńskim 1919 r. Jego wniosek o nadanie odznaczenia Medal Niepodległości został  odrzucony 21 czerwca 1938 r. Czy Zygmunt Palewicz był ojcem Stanisława Palewicza, urodzonego w 1900 roku w USA? Prosimy rodzinę i krewnych o pomoc w odpowiedzi na powyższe pytanie.

Palewicz Wincenty (1900 – 1944)

Na stronie 364 pracy zbiorowej pod redakcją Jana Askanisa,  Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, t. II. Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego Nr 22, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 1975, w artykule Józefa Kowalczyka i Waldemara Monkiewicza pod tytułem Terror okupanta hitlerowskiego na ziemi sejneńskiej, podane są następujące informacje, cytuję: ,,Palewicz Wincenty, zabrany ze wsi Budwieć, zamordowany w więzieniu w Suwałkach”. Na stronie straty.pl znajdujemy informację o zmarłym 29 listopada 1944 r. w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof Wincentego Palewicza (numer obozowy 30862), który urodził się 15 września 1900 r. we wsi Budwieć.

Palewicz Antoni i Wacław oraz Palewicz Wincenty pochodzili ze wsi Budwieć. Czy byli spokrewnieni? Prosimy rodzinę i krewnych o pomoc w odpowiedzi na powyższe pytanie.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1 oraz napisów na cmentarnym nagrobku.

1Centralne Archiwum Wojskowe https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html, Listy członków POW z lat 1918 – 1919, sporządzone przez Dominika Miszkiela i Piotra Szyryńskiego, strona internetowa straty.pl.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *