Marcinkiewicz, Józef (1898 – 1964)

Józef Marcinkiewicz urodził się 17 maja 1898 r. w Gibach. Był rolnikiem. Jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony. Był nominowany do odznaczenia tym Medalem co traktujemy jako potwierdzenie faktu, iż musiał być Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny 1920 r.  Zmarł 5 kwietnia 1964 r. Został pochowany na Nowym Cmentarzu w Sejnach. Obecnie, w 2023 roku, na tablicy nagrobka jego mogiły już nie widnieje jego imię i nazwisko. A parę lat temu było.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1 oraz napisów na cmentarnym nagrobku.

1  Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html

Marcinkiewicz Józef, ur. 17 V 1898 roku w Gibach. Uczęszczał do szkoły elementarnej. Następnie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa rodziców. Od 1918 roku należał do POW. Gromadził broń, przez co musiał ukrywać się przed Niemcami. 14 I 1919 roku wraz z grupą peowiaków z Gib dołączył do oddziału POW pod dowództwem Narcyza Misiewicza i Antoniego Józefa Wołągiewicza, który maszerując z „Okręgu Olickiego”, zatrzymał się na postój w Gibach. Następnie wraz z nim przekradł się lasami przez placówki niemieckie, dotarł do Zambrowa i wstąpił jako ochotnik do 1 Suwalskiego Pułku Strzelców (później 41 Suwalski Pułk Piechoty). Brał m.in. udział w walkach pod Lidą, Wilnem, Mińskiem, Kijowem, Grodnem i Warszawą. Awansował do stopnia plutonowego. W 1921 roku został zdemobilizowany i powrócił do Gib, gdzie pracował w gospodarstwie rodziców. Należał do Związku Rezerwistów RP. Był żonaty. Był odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1938 roku jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony.

Opracował Krzysztof Skłodowski.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *