Marcinkiewicz, Józef (1898 – 1964), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Józef Marcinkiewicz urodził się 17 maja 1898 r. w Gibach. Był rolnikiem. Jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony. Był nominowany do odznaczenia tym Medalem co traktujemy jako potwierdzenie faktu, iż musiał być Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny 1920 r.  Zmarł 5 kwietnia 1964 r. Został pochowany na Nowym Cmentarzu w Sejnach. Obecnie, w 2023 roku, na tablicy nagrobka jego mogiły już nie widnieje jego imię i nazwisko. A parę lat temu było.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1 oraz napisów na cmentarnym nagrobku.

1  Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html

Marcinkiewicz Józef, ur. 17 V 1898 roku w Gibach. Uczęszczał do szkoły elementarnej. Następnie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa rodziców. Od 1918 roku należał do POW. Gromadził broń, przez co musiał ukrywać się przed Niemcami. 14 I 1919 roku wraz z grupą peowiaków z Gib dołączył do oddziału POW pod dowództwem Narcyza Misiewicza i Antoniego Józefa Wołągiewicza, który maszerując z „Okręgu Olickiego”, zatrzymał się na postój w Gibach. Następnie wraz z nim przekradł się lasami przez placówki niemieckie, dotarł do Zambrowa i wstąpił jako ochotnik do 1 Suwalskiego Pułku Strzelców (później 41 Suwalski Pułk Piechoty). Brał m.in. udział w walkach pod Lidą, Wilnem, Mińskiem, Kijowem, Grodnem i Warszawą. Awansował do stopnia plutonowego. W 1921 roku został zdemobilizowany i powrócił do Gib, gdzie pracował w gospodarstwie rodziców. Należał do Związku Rezerwistów RP. Był żonaty. Był odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1938 roku jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony.

Opracował Krzysztof Skłodowski.

30.04.2023 r.

W wędrówce po cmentarzu parafialnym w Gibach zauważyliśmy pomnik , na którym wymieniony jest między innymi Józef Marcinkiewicz (1898-1964). Cmentarz w Gibach powstał kilkanaście lat temu. Powstaje pytanie: czy jest to grób symboliczny Józefa Marcinkiewicza, czy nastąpiła ekshumacja szczątków z Nowego Cmentarza w Sejnach? W znalezieniu odpowiedzi na te pytania może nam pomóc tylko rodzina, krewni i znajomi Józefa Marcinkiewicza.

29.08.2023 r.

Dziękujemy Panu Bogdanowi Wojciechowi Marcinkiewiczowi z Gib za informacje potwierdzające, iż w wyniku ekshumacji szczątków Józefa Marcinkiewicza z cmentarza w Sejnach to parafialny cmentarz w Gibach stał się od 2021 r. miejscem jego wiecznego spoczynku.

Niżej prezentujemy zdjęcia znalezionej na cmentarzu w Gibach mogiły, wykonane 30 kwietnia 2023 r. przez Irenę Kasperowicz-Ruka. To pozostawiona na tej mogile 30 kwietnia 2023 r. prośba o kontakt doprowadziła do wyjaśnienia, że nie jest to grób symboliczny Józefa Marcinkiewicza. Tu spoczywają jego doczesne szczątki, ekshumowane z sejneńskiego cmentarza.

5.07.2024 r.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA

Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Józefa Marcinkiewicz, pochowanego na Cmentarzu Parafialnym w Gibach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczki z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenia z numerem ewidencyjnym mogiły będą wręczane rodzinom przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach, w czasie uroczystości poświęconej 105. rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego. Informacja o miejscu i godzinie spotkania w Sejnach dnia 23 sierpnia 2024 r. zostanie przesłana na wszystkie zgłoszone adresy nie później niż w pierwszej połowie sierpnia 2024 r.

Uprzejmie prosimy rodzinę, krewnych i znajomych Józefa Marcinkiewicz o zgłaszanie zamiaru udziału w uroczystości wręczania zaświadczeń oraz tabliczek GRÓB WETERANA dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach: telefon 22 643 65 63 i 698 592 168; mail <irka.kasperowicz@gmail.com>.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *