Putra, Aleksander (1888 – 1962)

Aleksander Putra urodził się 5 sierpnia 1888 r Żubrynku, w gminie Koniecbór. Rodzice, Jan i Antonina, z domu Siemion, byli rolnikami. Nie wymieniamy tu kolei losu Aleksandra Putry odwołując się tylko do bogatej literatury1.  Z punktu widzenia spraw związanych z Powstaniem Sejneńskim ważne jest to, że  w 1918 r. brał on  udział w tworzeni Polskiej Organizacji Wojskowej i do lutego 1919 r. pełnił funkcję komendanta obwodu suwalskiego POW. Powstańcy Sejneńscy byli w większości członkami POW. Po pierwszych wolnych wyborach Aleksander Putra został posłem na Sejm Ustawodawczy II RP. Przez całe życie był  działaczem społecznym wielkiego formatu. Zmarł 13 lipca 1962 roku w Suwałkach. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Raczkach. Jego imieniem nazwano kila ulic i szkół (Suwałki, Raczki).

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł.

1https://jzi.org.pl/galerie/ludzie-stad/aleksander-putra/, http://www.dziecionline.pl/Suwalki/ludzie/putra.htm,  https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Putra

Ważna informacja:

Najnowsza biografia Aleksandra Putry (1888 – 1962), napisana przez Andrzeja Matusiewicza, znajduje się w Suwalskim słowniku biograficznym, opublikowanym w 2021 r.   Por. Suwalski słownik biograficzny, tom 1, Muzeum Okręgowe w Suwałkach przy współpracy Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego w Suwałkach, Suwałki 2021, strony 510 – 512.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *