Kuczyński, Józef (1889 – 1968), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Józef Kuczyński urodził się w 1889 r. we wsi Giby. Był synem Mateusza i Anny , z domu Zubowicz. Działał w POW. W internetowych zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego znajdujemy dokument o numerze 200805, w którym wymieniony został Józef Kuczyński, zamieszkały w Gibach oraz drugi dokument, o numerze 77-23111 z pieczątką Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości. Z tego drugiego dokumentu wynika, iż wniosek Józefa Kuczyńskiego, zamieszkałego w Gibach, pow. Suwałki, o odznaczenie Krzyżem lub Medalem Niepodległość został w Komitecie złożony. Nie znajdujemy jednak dokumentu potwierdzającego przyznanie odznaczenia lub odrzucenie wniosku o odznaczenie. Na liście odznaczonych znajdujemy co prawda dwukrotnie Józefa Kuczyńskiego, jednego odznaczonego Krzyżem, a drugiego Medalem Niepodległości. Jednak są to osoby o innych datach i miejscach urodzenia niż urodzony w Gibach w 1889 r. Józef Kuczyński.

Józef Kuczyński zmarł 19 czerwca 1968 r. w wieku 79 lat i został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1 oraz napisów na cmentarnym nagrobku.

1Centralne Archiwum Wojskowe https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html. Listy członków POW z lat 1918 – 1919, sporządzone przez Dominika Miszkiela i Piotra Szyryńskiego.

21.03.2024 r.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA

Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Józefa Kuczyńskiego, pochowanego na Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczki z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenia z numerem ewidencyjnym mogiły będą wręczane rodzinom przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach, w czasie uroczystości poświęconej 105. rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego. Informacja o miejscu i godzinie spotkania w Sejnach dnia 23 sierpnia 2024 r. zostanie przesłana na wszystkie zgłoszone adresy nie później niż w pierwszej połowie sierpnia 2024 r.

Uprzejmie prosimy rodzinę, krewnych i znajomych Józefa Kuczyńskiego o zgłaszanie zamiaru udziału w uroczystości wręczania zaświadczeń oraz tabliczek GRÓB WETERANA dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach: telefon 22 643 65 63 i 698 592 168; mail <irka.kasperowicz@gmail.com>.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *