Kuczyński, Józef (1889 – 1968)

Józef Kuczyński urodził się w 1889 r. we wsi Giby. Był synem Mateusza i Anny , z domu Zubowicz. Działał w POW. W internetowych zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego znajdujemy dokument o numerze 200805, w którym wymieniony został Józef Kuczyński, zamieszkały w Gibach oraz drugi dokument, o numerze 77-23111 z pieczątką Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości. Z tego drugiego dokumentu wynika, iż wniosek Józefa Kuczyńskiego, zamieszkałego w Gibach, pow. Suwałki, o odznaczenie Krzyżem lub Medalem Niepodległość został w Komitecie złożony. Nie znajdujemy jednak dokumentu potwierdzającego przyznanie odznaczenia lub odrzucenie wniosku o odznaczenie. Na liście odznaczonych znajdujemy co prawda dwukrotnie Józefa Kuczyńskiego, jednego odznaczonego Krzyżem, a drugiego Medalem Niepodległości. Jednak są to osoby o innych datach i miejscach urodzenia niż urodzony w Gibach w 1889 r. Józef Kuczyński.

Józef Kuczyński zmarł 19 czerwca 1968 r. w wieku 79 lat i został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1 oraz napisów na cmentarnym nagrobku.

1Centralne Archiwum Wojskowe https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html. Listy członków POW z lat 1918 – 1919, sporządzone przez Dominika Miszkiela i Piotra Szyryńskiego.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *