Malinowski, Stanisław (1896 – ?)

Stanisław Malinowski urodził się w 1896 r. we wsi Krasne, gmina Huta. W swoim Arkuszu Ewidencyjnym przebiegu służby w Polskiej Organizacji Wojskowej napisał, iż ukończył 2 klasy szkoły powszechnej. Pracował w rolnictwie. Od lutego 1918 r. do września 1919 r. działał w POW w stopniu strzelca, pod pseudonimem „Niewiadomski”. W Powstaniu Sejneńskim walczył pod Sejnami. Jego dowódcą był por. Adam Aleksandrowicz. Arkusz Ewidencyjny Stanisław Malinowski podpisał 1 maja 1929 r. Wymienił tam Krasnopol jako miejsce swojego zamieszkania. Stanisław Malinowski został  w 1933 r. odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 131/1933, Dział C. pozycja 971).

W Sejnach na Starym Cmentarzu są dwie mogiły, w których pochowani są jego imiennicy: Stanisław Malinowski, który żył lat 39 i zmarł w 1944 r. oraz Stanisław Malinowski, żyjący w latach 1880-1943. Na cmentarzu w Berżnikach spoczywa jeszcze inny Stanisław Malinowski, żyjący w latach 1898-1969, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari (Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I – Wspomnienia i relacje. Część II – Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 35–36.). Na stronie 361 pracy zbiorowej pod redakcją Jana Askanisa,  Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, t. II. Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego Nr 22, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 1975, w artykule Józefa Kowalczyka i Waldemara Monkiewicza pod tytułem Terror okupanta hitlerowskiego na ziemi sejneńskiej, podane są następujące informacje, cytuję: ,,Malinowski Stanisław, zabrany z Krasnopola”2. Na liście ofiar Obławy Augustowskiej wymieniony jest Stanisław Malinowski z miejscowości Jastrzębna II3. Niestety nie wiemy, czy  zamordowany przez Niemców albo przez Rosjan Stanisław Malinowski to ten, który urodził się w 1896 r. we wsi Krasne, w gminie Huta. Prosimy rodzinę i krewnych o pomoc w sprawie ustalenia losów i daty śmierci Stanisława Malinowskiego, Powstańca Sejneńskiego.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie informacji, zaczerpniętych z kopii własnoręcznie napisanego i podpisanego przez Stanisława Malinowskiego Arkusza Ewidencyjnego oraz na podstawie podanych źródeł.

1  Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html

2https://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/16206/edition/15468/content

3 https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/lipiec-1945/ofiary/lista-ofiar

.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *