Lutostańska, Aleksandra (1894 – 1981)

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I –  Wspomnienia i relacje. Część II –  Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 63.)

Aleksandra Bronisława z Niedzielskich Lutostańska, ur. 12 XII 1894 r. w Guzowie w powiecie błońskim, córka Zygmunta (inżynier mechanik zatrudniony w cukrowni w Guzowie) i Janiny z Krzeczkowskich. W wieku trzech lat została osierocona przez ojca i wraz z matką i bratem Edwardem zamieszkała w Suwałkach, gdzie matka założyła zakład krawiectwa damskiego. W 1905 r. wstąpiła do drugiej klasy siedmioklasowej prywatnej pensji dla dziewcząt Kazimiery Żulińskiej, którą ukończyła w czerwcu 1912 r. Następnie odbyła kurs medyczny uzyskując dyplom felczerski. W czasie I wojny światowej, po ewakuacji, pracowała w szpitalu w Charkowie. Od 1916 r. należała do POW. Po wojnie wróciła do Suwałk i od połowy listopada 1918 r. włączyła się w prace miejscowej placówki POW. Pełniła m.in. funkcję łączniczki, a od początku 1919 roku prowadziła kancelarię komendanta okręgu POW ppor. Adama Rudnickiego, przechowywała dokumentację i broń. Nie brała bezpośredniego udziału w Powstaniu Sejneńskim. W kwietniu 1920 r. na wniosek por. Adama Rudnickiego weszła w skład komisji opiniującej osoby przedstawione do odznaczenia Krzyżem POW. W 1922 roku wyszła za mąż za Czesława Bonawenturę Lutostańskiego, suwalskiego adwokata i społecznika (w kwietniu 1940 r. aresztowany przez Niemców i zamordowany w obozie koncentracyjnym Dachau). Jej syn Tadeusz, uczeń gimnazjum w Suwałkach, w czasie okupacji należał do konspiracyjnej organizacji Odrodzenie Narodowe, został aresztowany przez Niemców i w 1943 r. stracony na gilotynie w więzieniu Neubau w Królewcu. Przed śmiercią utrzymywała bliskie kontakty z suwalskim Hufcem ZHP im. Tadeusza Lutostańskiego. Była odznaczona Medalem Niepodległości i Krzyżem POW. Zmarła 4 VII 1981 r. (mw)[1]. Spoczywa na Cmentarzu w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej.

Opracowała Magdalena Wołowska-Rusińska.


[1]Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki”, [w:] Facebook, https://www.facebook.com/774781075891667/photos/a.774781249224983/2962905773745842/?type=3&theater, dostęp:  [26. 04. 2020 r.].

Ważna informacja:

Najnowsza biografia Aleksandry Bronisławy Lutostańskiej (1894 – 1981), napisana przez Magdalenę Wołowską-Rusińską, znajduje się w Suwalskim słowniku biograficznym, opublikowanym w 2021 r. Por. Suwalski słownik biograficzny, tom 1, Muzeum Okręgowe w Suwałkach przy współpracy Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego w Suwałkach, Suwałki 2021, strony 337 – 338.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *