Krzywicki, Konstanty (1901 – 1960) ,,Stary” Cmentarz

Konstanty Krzywicki musiał być uczestnikiem Powstania Sejneńskiego 1919 r. i/albo wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., a przekonanie to opieramy na następującym fakcie. Był osadnikiem wojskowym w Krasnopolu. Na liście nadań ziemi  występuje jako st. szeregowy1. Nadaniami ziemi obejmowano wówczas Powstańców Sejneńskich, Wielkopolskich czy Śląskich oraz weteranów wojny 1920 r. Byli tacy osadnicy, którzy otrzymali nadanie ziemi więcej niż tylko z jednego powodu. Nadanie obejmowało wówczas większą powierzchnie gruntu. Nie znamy żadnych szczegółów dotyczących zasług wojennych Konstantego Krzywickiego. Prosimy o pomoc krewnych, sąsiadów i znajomych w sprawie ustalenia daty urodzin, imion rodziców, daty śmierci, dokonań oraz losów Konstantego Krzywickiego. Prosimy także o pomoc w sprawie ustalenia stopnia ewentualnego pokrewieństwa Konstantego Krzywickiego i Wacława Krzywickiego, urodzonego w 1896 r. w Krasnopolu, zmarłego w 1983 i pochowanego na cmentarzu parafialnym w Krasnopolu (por.https://powstancy-sejnenscy.pl/krzywicki-waclaw-1896/.

Czy Wacław Krzywicki był synem Konstantego Krzywickiego czy może jego bratem? Z tym pytaniem zwracamy się do rodziny, krewnych, sąsiadów i znajomych Konstantego i Wacława Krzywickich.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie dostępnej w Internecie listy osadników wojskowych oraz na podstawie notki biograficznej, dotyczącej Wacława Krzywickiego, zamieszczonej pod adresem: https://powstancy-sejnenscy.pl/krzywicki-waclaw-1896/.

1Por. Osadnictwo wojskowe w dwudziestoleciu międzywojennym: https://kresy.genealodzy.pl/zbior/pdf/osadnicy_wojskowi.pdf, na tej liście Krzywicki Konstanty wymieniony jest pod nr 4280 [dostęp: 30.05.2021 r.].

8.12.2023 r.

Dzięki uprzejmości Pana Grzegorza Łucznika dowiedzieliśmy się, że Konstanty Krzywicki zmarł w 1960 r. w wieku 59 lat i został pochowany na starym cmentarzu w Krasnopolu. Był bratem Wacława Krzywickiego. Zdaniem Pan Grzegorza Łucznika Wincenty Krzywicki, brat Wacława i Konstantego, brał także udział w Powstaniu Sejneński. Niestety nie możemy tego obecnie potwierdzić stosownym dokumentem. Może w przyszłości taki dokument zostanie odnaleziony.

17.02.2024 r.

Dzięki uprzejmości Pani Justyny Stolarskiej otrzymaliśmy opis miejsca, w którym znajduje się mogiła Konstantego Krzywickiego na Cmentarzu Parafialnym w Krasnopolu (16-503). Tzw. “Stary” Cmentarz położony jest na końcu prowadzącej od centrum miejscowości, w kierunku południowym, ulicy Słonecznej. Po wejściu przez bramę główną należy aleją iść prosto17 kroków. Po lewej stronie alei znajdujemy grób. Na nagrobku czytamy: Ś. P. / KONSTANTY KRZYWICKI / ŻYŁ L. 59 / ZM. DN. 28.I.1960 R.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *