Krzywicki, Konstanty (? – ?)

Konstanty Krzywicki musiał być uczestnikiem Powstania Sejneńskiego 1919 r. i/albo wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., a przekonanie to opieramy na następującym fakcie. Był osadnikiem wojskowym w Krasnopolu. Na liście nadań ziemi  występuje jako st. szeregowy1. Nadaniami ziemi obejmowano wówczas Powstańców Sejneńskich, Wielkopolskich czy Śląskich oraz weteranów wojny 1920 r. Byli tacy osadnicy, którzy otrzymali nadanie ziemi więcej niż tylko z jednego powodu. Nadanie obejmowało wówczas większą powierzchnie gruntu. Nie znamy żadnych szczegółów dotyczących zasług wojennych Konstantego Krzywickiego. Prosimy o pomoc krewnych, sąsiadów i znajomych w sprawie ustalenia daty urodzin, imion rodziców, daty śmierci, dokonań oraz losów Konstantego Krzywickiego. Prosimy także o pomoc w sprawie ustalenia stopnia ewentualnego pokrewieństwa Konstantego Krzywickiego i Wacława Krzywickiego, urodzonego w 1896 r. w Krasnopolu.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie dostępnej w Internecie listy osadników wojskowych oraz na podstawie notki biograficznej, dotyczącej Wacława Krzywickiego.

1Por. Osadnictwo wojskowe w dwudziestoleciu międzywojennym: https://kresy.genealodzy.pl/zbior/pdf/osadnicy_wojskowi.pdf, na tej liście Krzywicki Konstanty wymieniony jest pod nr 4280 [dostęp: 30.05.2021 r.].

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *