Zimny (z pierwszego małżeństwa Bartnik), Bronisława (1889-1975)

Bronisława Makowska urodziła się w Sejnach. Według zapisu na cmentarnym nagrobku urodziła się w 1889 r. W arkuszu ewidencyjnym rok urodzenia jest nie do odczytania. Jej ojciec wyemigrował do Stanów Zjednoczonych Ameryki  i nigdy stamtąd nie powrócił. Matka, Marianna Makowska wychowywała sama dwie córki, Bronisławę i Stefanię. W swoim Arkuszu Ewidencyjnym przebiegu służby w Polskiej Organizacji Wojskowej Bronisława napisała, iż ukończyła szkołę powszechną. W 1915 r. wyjechała do Rosji i mieszkała w Połocku, a „tamże brała udział w życiu i pracach społecznych wychodźctwa jako samarytanka”. Po powrocie z Rosji do Sejn w 1918 r. działała w Kole Polek oraz w POW (od maja do września 1919 r.) pod pseudonimem „Bronka”. Pełniła funkcję „kurierki-wywiadowczyni”, jak to opisała w Arkuszu. Skupowała także broń i amunicję, dostarczała ją do Sumowa. Przez kordon placówek niemiecko-litewskich przeprowadziła dwóch żołnierzy niemieckich (polskiego pochodzenia) do oddziałów suwalskiego POW. W Powstaniu Sejneńskim pełniła rolę siostry miłosierdzia, niosła pomoc rannym. Zarówno w Kole Polek jak i w Powstaniu Sejneńskim współpracowała z Marią Heybowicz, Heleną Januszkiewicz,  Stefanią Kalwejt, Marią i Janiną Kasperowicz oraz Dominiką Myszczyńską. Jako przełożonych, których pamięta, wymieniła w Arkuszu poruczników Dobrzyńskiego, Hałkowskiego, Ostrowskiego i Andrzeja Zimnego. Swój Arkusz Ewidencyjny podpisała jako Bronisława Bartnikowa 19 kwietnia 1929 r., a ul. Zawadzkiego1 nr 36 w Sejnach podała jako miejsce swojego zamieszkania. Nie wiemy dokładnie, kiedy po raz pierwszy wyszła za mąż i zmieniła nazwisko Makowska na Bartnik. Z przekazu Małgorzaty Tomkiewicz, wnuczki Stefanii, siostry Bronisławy dowiadujemy się, że jej pierwszy mąż, Bartnik wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i długo nie było wiadomo, co się z nim stało.  W 1952 r. Bronisława Bartnik wyszła za mąż za Powstańca Sejneńskiego Andrzeja Zimnego. Małgorzata Tomkiewicz wspomina „Bronkę” jako kobietę bardzo inteligentną, oczytaną, przystojną i elegancką. Taką właśnie była nawet do późnej starości. Bronisława i Andrzej Zimny zostali pochowani na Starym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie informacji, zaczerpniętych z kopii własnoręcznie napisanego i podpisanego 19 kwietnia 1929 r. przez Bronisławę Bartnikową Arkusza Ewidencyjnego oraz na podstawie wspomnień krewnej, Małgorzaty Tomkiewicz.

1W 1924 roku, w piątą rocznicę Powstania Sejneńskiego, jednogłośną uchwałą Rady Miasta przemianowano ulicę Wigierską na ulicę Wacława Zawadzkiego, upamiętniając w ten sposób jego bohaterską śmierć 25 sierpnia 1919 r., poniesioną  na tej właśnie ulicy. Por. Stanisław Buchowski, Rada Miejska w Sejnach w okresie międzywojennym, s. 4.  www.astn.pl/r2003/rada.htm


Pani Małgorzata Tomkiewicz była uprzejma przesłać kopie dwóch zdjęć swojej krewnej Bronisławy Zimny, które prezentujemy niżej:

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *