Szarejko, Stanisław (1896 – 1987), zarejestrowany GRÓB WETERANA

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I –  Wspomnienia i relacje. Część II –  Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 49 – 50.)

Stanisław Szarejko ps. Wisznia (syn Szymona) urodził się 26 lutego 1896 roku we wsi i gminie Giby w powiecie suwalskim. Piętnastego marca 1919 roku wstąpił do POW i jako jej żołnierz brał udział w Powstaniu Sejneńskim (w stopniu szeregowego). W tym czasie na terenie Puszczy Augustowskiej k. Gib udało mu się samemu (jego kolega uciekł) wziąć do niewoli litewskiego oficera i kilku szeregowych żołnierzy, jego podkomendnych (Polacy mieli rozkaz traktować pobłażliwie Litwinów, jako braci, którzy się pomylili). Dwudziestego czerwca 1920 wstąpił do 35 Pułku Piechoty, w ramach którego brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Od 20 listopada 1920 r do 20 III 1921 r służył w 63 Pułku Piechoty (Toruńskim), gdzie 20 marca 1921 r. ukończył kurs podoficerski. Później wrócił do macierzystego 35 Pułku. Dwudziestego drugiego kwietnia 1921 r. został przeniesiony do rezerwy. Za „pracę w dziele odzyskania niepodległości” dostał Medal Niepodległości. Nadano mu też 15 grudnia 1938 r. Brązowy Krzyż Zasługi[1]. Otrzymał również pamiątkowy medal za walkę w latach 1918 – 1921. Udało się mu uniknąć ran. Jak wspominał, modlił się do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o zdrowie.

Ja, Stanisław Szarejko, urodziłem się dnia 26 lutego 1896 roku we wsi i gminie Giby, pow. suwalskiego. Do roku 1919 żyłem przy swoich rodzicach, pomagając im w pracy w polu i w czasie tym ukończyłem […] [liczba nieczytelna – SR] oddziały szkoły powszechnej. W miesiącu marcu dnia 15  roku 1919 wstąpiłem do P.O.W. w Gibach i po złożeniu przysięgi na ręce Komendanta Placówki Nr 4 Posejnele ob. Piotra Szyryńskiego i ob. Chałkowskiego, chodziłem na wszystkie tajne ćwiczenia i zbiórki oraz zbierałem broń i amunicję i roznosiłem tajne rozkazy. W dn.23. VIII. 1919 r. wezwany zostałem pod bron i brałem czynny udział w rozbrajaniu Litwinów w Gibach, Sejnach i Berżnikach. Później pełniłem służbę na placówce w Gibach. W między czasie wysłano mnie z kol. Bolesławem Pietuszką w patrol. Idąc we wskazanym kierunku, na gościńcu Kurzyńskim, prowadzącym do wsi Rygola z Gib, spotkaliśmy się w odległości 20 mtr. z patrolem litewskim, składającym się z oficera i 4-ch żołnierzy. Kolega mój Pietuszko, który szedł z tyłu, uciekł w przydrożne krzaki, a ja nie zważając na nie, oddałem strzał, alarmując tym samym placówkę. Rzuciłem się na Litwinów i wziąłem do niewoli oficera z koniem i 4-ch żołnierzy z wozem zaprzężonym w parę koni. Wziętych do niewoli dostarczyłem do dowództwa mojej placówki, a następnie odwieziono ich do Sejn, do władz wojskowych. W końcu 1919 r. po zajęciu Sejneńszczyzny przez wojska polskie P.O.W. została rozwiązana i ja zostałem zwolniony w dniu 15 września 1919 roku. W dniu 20 czerwca 1920 roku powołano mnie do wojska polskiego i wcielony zostałem do 63 p. p. [w książeczce wojskowej Stanisława Szarejki jest mowa o wcieleniu do 35 Pułku Piechoty] skąd po 3-ch [liczba 3 słabo czytelna – SR] tygodniach ćwiczen wyruszyłem na front bolszewicki i brałem udział w walkach pod Warszawą przy ofensywie i defensywie bolszewików, aż do zawieszenia broni. W miesiącu sierpniu 1921 r. z wojska zostałem zwolniony [w książeczce wojskowej jest mowa o przeniesieniu do rezerwy 22 kwietnia 1921 roku – SR]. Obecnie mieszkam stale w Gibach, mam żonę i troje dzieci. Prowadzę życie nędzne, utrzymując się z dorywczej pracy zarobkowej. Zarządzeniem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 17. IX. 1932 r. [liczba 3 w dacie słabo czytelna – SR] zostałem odznaczony Medalem Niepodległości. Jestem obecnie w Zarządzie Placówki Giby Zw. Peowiaków skarbnikiem. W Związku Rezerwistów-wiceprezesem. W Radzie Gminnej Radn [urwany tekst – SR] Giby [nieczytelne – SR] …onia 16 grudnia 1937 roku[2].

W 1939 i 1945 roku był poszukiwany przez Sowietów (w związku z działalnością dla Polski w 1919 i 1920), dlatego musiał się ukrywać u swojej siostry w Białorzeczce. Ostatecznie w czasie Obławy Augustowskiej w lipcu 1945 r. została aresztowana inna osoba o personaliach Stanisław Szarejko. Należy nadmienić, że prawdziwy poszukiwany nie brał udziału w partyzantce antysowieckiej czasów II wojny światowej, ani po jej zakończeniu.

Po napaści Niemiec na Polskę Stanisław Szarejko ukrył dokumenty związane z żołnierskimi życiorysami: własnym oraz Witolda Romatowskiego (swojego teścia), zakopawszy je w sobie wiadomym miejscu. Wraz z żoną odkopał je ponownie w roku 1985 i przekazał synowi Józefowi. Józef Szarejko  należy również do donatorów, którzy dokonali wpłaty na budowę Pomnika Powstania Sejneńskiego i Czynu Niepodległościowego Ziemi Sejneńskiej. Stanisław Szarejko spoczywa na Starym Cmentarzu w Sejnach. Tutaj znajduje się też grób kuzyna Stanisława – Jana Szarejki, który poległ w czasie Powstania Sejneńskiego. Wiemy o nim tylko tyle, że pochodził z Gib i był bardzo młody, oraz że został odznaczony pośmiertnie Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 179/1931, poz. 416).

Opracował Sławomir Rutkowski na podstawie dokumentów archiwalnych i informacji uzyskanych od syna, Józefa Szarejki oraz przy współpracy z Krzysztofem Skłodowskim.


[1]Dokumenty poświadczające nadanie tych odznaczeń są w posiadaniu syna Stanisława Szarejki – Józefa.

[2]Życiorys ten umieszczony jest na tylnej stronie „Arkusza ewidencyjnego”, który prawdopodobnie stanowi część „Zgłoszenia na  krzyż P. O. W.”. Dokumenty te znajdują się w posiadaniu Józefa Szarejki.

4.09.2022 r.

Szarejko Stanisław „Wiśnia”, ur. 26 lutego 1896 roku w Gibach, syn Szymona i Franciszki z Tomkiewiczów. Ukończył trzy oddziały szkoły powszechnej. 15 marca 1919 roku zaprzysiężony na członka POW komendy lokalnej „Posejnele” Nr 4 w obwodzie sejneńskim. Uczestniczył w zbiórkach i ćwiczeniach, gromadził broń i amunicję, przenosił rozkazy. W czasie powstania w składzie kompanii pchor. Rosińskiego uczestniczył w rozbrojeniu posterunków litewskich w Gibach, Posejnelach i Berżnikach. Podczas patrolu wziął do niewoli oficera i czterech żołnierzy litewskich jadących wozem. 20 czerwca 1920 roku został powołany do wojska. Służył w 63 Pułku Piechoty, w szeregach którego brał udział m.in. w walkach pod Warszawą. Został zdemobilizowany w sierpniu 1921 roku. Mieszkał w Gibach, trudniąc się handlem i pracami dorywczymi („prowadzę życie nędzne”). Miał żonę i troje dzieci. W końcu lat trzydziestych pełnił funkcję skarbnika placówki Związku Peowiaków w Gibach, wiceprezesa Związku Rezerwistów oraz radnego gminy Giby. W 1932 roku został odznaczony Medalem Niepodległości. Jego prośba o ponowne rozpatrzenie wniosku i przyznanie Krzyża Niepodległości została odrzucona na posiedzeniu Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości 21 czerwca 1938 roku. W 1938 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

Opracował Krzysztof Skłodowski1.

1 https://www.facebook.com/people/Giby-Nasza-Historia/100064055194808/

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Stanisława Szarejko, pochowanego na Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczka z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły zostały wręczone Rodzinie przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2022 r., w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej przez Ośrodek Kultury w Sejnach oraz grupę przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski oraz Henryk  Sylwista.

17.04.2024 r.

Pod adresem https://jzi.org.pl/geneo/ znajdujemy kopię aktu ślubu nr 20/1928 Stanisława Szarejko:

ParafiaSejny
Rok1928
Akt20
Data ślubu1928-02-11
Imiona młodegoStanisław
Nazwisko młodegoSzarejko
Miejscowość młodego (parafia)Giby
Miejsce urodzenia młodegoGiby
Stan cywilny młodegokawaler
Wiek młodego32
Imiona młodejWładysława
Nazwisko panieńskie młodejRomatowska
Miejscowość młodej (parafia)Dziemianówka
Miejsce urodzenia młodejDziemianówka
Stan cywilny młodejpanna
Wiek młodej20
Imię ojca młodegoSzymon
Imię matki młodegoFranciszka 
Nazwisko panieńskie matki młodegoTomkiewicz
Imię ojca młodejWitalis
Imię matki młodejTeresa
Nazwisko panieńskie matki młodejAndrukanis
ŚwiadkowieAleksander Kozłowski (44) gospodarz z Gib, złożył podpis
Jan Miszkiel (22) gospodarz z Gib, złożył podpis
Młody uwagizłożył podpis
Młoda uwagipozwolenie na ślub dane od matki, złożyła podpis
Inne uwagi3 zapowiedzi w kościele sejneńskim
Ślubu udzielałks. Wincenty Astasiewicz proboszcz sejneński
Akt podpisałks. Wincenty Astasiewicz
KsięgaŚluby 1927-1930
Osoba indeksującaUrszula Orzechowska
Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *