Draugialis (vel Dragialis), Stanisław (1901 – 1987)

Stanisław Draugialis urodził się  28 lipca 1901 r. we wsi Budziewizna. Był synem Aleksandra i Pauliny, z domu Januszkiewicz. Jako osadnik wojskowy (w randze szeregowego) otrzymał nadanie ziemi we wsi Poszeszupie, w gminie Krasnowo. Nadanie ziemi jest dla nas dowodem na to, iż był Powstańcem Sejneńskim i/albo uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej… Czytaj dalej

Fejfer, Antoni (1890 – 1961)

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I –  Wspomnienia i relacje. Część II –  Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 20 – 23) Antoni Fejfer urodził się 14 lipca 1890 roku we wsi Kukle w powiecie sejneńskim, jako najstarsze z… Czytaj dalej