IX-program

IX MARSZ SZLAKIEM POWSTANIA SEJNEŃSKIEGO W 102 ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA

       W dniach 15 28  sierpnia 2021 r., odbył się  kolejny, już dziewiąty marsz  szlakiem Powstania Sejneńskiego, zorganizowany przez Komendę Naczelną Stowarzyszenia ,,Polska Organizacja Wojskowa”. Uczestnicy marszu przywędrowali do Sejn w piątek, 20 sierpnia, a w ramach uroczystości poświęconych uczczeniu 102 rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego zapalili znicze i złożyli kwiaty na grobach żołnierzy POW –  Powstańców Sejneńskich, zorganizowali także uroczysty apel pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Urzędem Miasta Sejny oraz  pod Pomnikiem Powstania Sejneńskiego i Czynu Niepodległościowego Ziemi Sejneńskiej. Szczegółowy plan marszu był następujący:

IX MARSZ SZLAKIEM POWSTANIA SEJNEŃSKIEGO

Ełk- Rumiejki- Augustów- Płaska- Giby- Sejny- Krasnopol- Maćkowa Ruda- Bakaniuk- Suwałki, 15-28 sierpnia 2021 r.

ROBOCZY PROGRAM MARSZU I PRZEDSIĘWZIĘĆ TOWARZYSZĄCYCH

15 sierpnia (niedziela)

EŁK- SYPITKI- RAJGRÓD- RUMIEJKI

godz. 11.00- uroczysty apel rozpoczynający Marsz pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ełku, złożenie kwiatów,

godz. 12.00- złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie pchor. Piotr Łankiewicza- Dowódcy Kompanii „Krasnopol” (Cmentarz Komunalny w Ełku, ul. Cmentarna 1, kwatera D, rząd 23, miejsce 14),

godz. 13.30-14.15- przejazd Ełcką Koleją Wąskotorową z Ełku do Sypitek,

godz. 14.15-15.00- przerwa obiadowa,

godz. 15.00-22.00- przemarsz kompanii P.O.W. z Sypitek do Rumiejek (22,5 km), postój w Rajgrodzie,

godz. 22.00- zakwaterowanie kompanii P.O.W. w Gospodarstwie Państwa Rółkowskich w Rumiejkach,

godz. 22.15- apel wieczorny,

godz. 22.30-24.00- kolacja, toaleta wieczorna,

godz. 24.00- capstrzyk.

16 sierpnia (poniedziałek)

RUMIEJKI- BARGŁÓW KOŚCIELNY- BIAŁOBRZEGI- AUGUSTÓW

godz. 7.00- pobudka,

godz. 7.10-7.40- zaprawa poranna,

godz. 7.40-8.45- toaleta poranna, śniadanie, przygotowanie do wymarszu,

godz. 8.45- apel poranny,

godz. 9.00-18.00- przemarsz kompanii P.O.W. z Rumiejek do Augustowa (28 km), postój w Bargłowie Kościelnym (godz. 11.00)- złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Peowiaków,

godz. 18.00- uroczysty apel pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie, złożenie kwiatów,

godz. 18.45- zakwaterowanie kompanii P.O.W. w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie (ul. Tytoniowa 6), kolacja, toaleta wieczorna,

godz. 20.30-23.30- egzaminy pisemne końcowe z PSU, PSP, SP P.O.W.,

godz. 23.30- capstrzyk.

17 sierpnia (wtorek)

AUGUSTÓW- STUDZIENICZNA- PŁASKA

godz. 6.00- pobudka,

godz. 6.10-6.40- zaprawa poranna,

godz. 6.40-8.00- toaleta poranna, śniadanie, przygotowanie do zajęć,

godz. 8.00- apel poranny,

godz. 8.30-10.30- test sprawności fizycznej,

godz. 10.30-11.30- przygotowanie do wymarszu,

godz. 11.30-18.00- przemarsz kompanii P.O.W. z Augustowa do Płaskiej (20,5 km), postój w Studzienicznej- przerwa obiadowa,

godz. 18.00- zakwaterowanie kompanii P.O.W. w Gospodarstwie Kapelana P.O.W. ks. dr mjr. P.O.W. Marcina OLEKSEGO w Płaskiej,

godz. 18.15- apel wieczorny,

godz. 18.30-22.00- kolacja, toaleta wieczorna,

godz. 22.00- capstrzyk.

18 sierpnia (środa)

PŁASKA

godz. 8.00-22.00- aktywny wypoczynek w Gospodarstwie ks. Kapelana P.O.W. w Płaskiej.

19 sierpnia (czwartek)

PŁASKA- STRZELCOWIZNA- OKÓŁEK- GIBY

godz. 6.00- pobudka,

godz. 6.10-6.40- zaprawa poranna,

godz. 6.40-8.00- toaleta poranna, śniadanie, przygotowanie do wymarszu,

godz. 8.00- apel poranny,

godz. 8.30-14.30- przemarsz kompanii P.O.W. z Płaskiej do Gib (20 km),

godz. 14.30-16.30- zakwaterowanie kompanii P.O.W. w Szkole Podstawowej im. Ofiar Obławy  Augustowskiej w Gibach, przerwa obiadowa,

godz. 16.30-20.00- zajęcia szkoleniowe prowadzone przez elewów SP P.O.W.,

godz. 20.00- apel wieczorny,

godz. 20.15-22.00- kolacja, toaleta wieczorna,

godz. 22.00- capstrzyk.

20 sierpnia (piątek)

GIBY- BERŻNIKI- SEJNY

godz. 6.00- pobudka,

godz. 6.10-6.40- zaprawa poranna,

godz. 6.40-8.30- toaleta poranna, śniadanie, przygotowanie do wymarszu,

godz. 8.30- uroczysty apel poranny pod Pomnikiem Obławy Augustowskiej w Gibach, zapalenie zniczy,

godz. 8.45-11.45- przemarsz kompanii P.O.W. z Gib do Berżnik (10 km),

godz. 11.45-12.30- zapalenie zniczy na grobach żołnierzy P.O.W. i WP na cmentarzu w Berżnikach, przygotowanie do wymarszu,

godz. 12.30-15.30- przemarsz kompanii P.O.W. z Berżnik do Sejn (10 km), postój w Poćkunach,

godz. 15.30-17.30- zakwaterowanie kompanii P.O.W. w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka  Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach (ul. Mickiewicza 36), przerwa obiadowa,

godz. 17.30-20.00- zajęcia szkoleniowe prowadzone przez elewów SP P.O.W.,

godz. 20.00- apel wieczorny,

godz. 20.15-22.00- kolacja, toaleta wieczorna,

godz. 22.00- capstrzyk.

21 sierpnia (sobota)

SEJNY

godz. 6.00- pobudka,

godz. 6.10-6.40- zaprawa poranna,

godz. 6.40-8.30- toaleta poranna, śniadanie, przygotowanie do zajęć,

godz. 8.30-9.00- przemarsz kompanii P.O.W. na Cmentarz Parafialny w Sejnach,

godz. 9.00- uroczysty apel poranny na Cmentarzu Parafialnym w Sejnach,

godz. 9.15-12.00- porządkowanie, zapalenie zniczy i złożenie kwiatów na grobach żołnierzy P.O.W.- Powstańców Sejneńskich i żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w latach 1919-1920,

godz. 12.00-13.00- spotkanie z rodzinami Peowiaków,

godz. 13.00-20.00- aktywny wypoczynek w Sejnach, przerwa obiadowa,

godz. 20.00-22.30- kolacja, toaleta wieczorna, przygotowanie do uroczystego apelu wieczornego,

godz. 22.30-23.00- przemarsz kompanii P.O.W. pod Urząd Miasta Sejny, złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego, przemarsz pod Pomnik Powstania Sejneńskiego,

godz. 23.00- uroczysty apel wieczorny z okazji 102. rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego pod Pomnikiem Powstania Sejneńskiego,

godz. 23.30-24.00- powrót do bazy,

godz. 24.00- capstrzyk.

22 sierpnia (niedziela)

SEJNY

godz. 7.00- pobudka,

godz. 7.00-9.00- toaleta poranna, śniadanie, przygotowanie do uroczystości,

godz. 9.00- apel poranny,

godz. 10.00-13.00- uroczystości 102. rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego:

– Msza Święta w Bazylice Nawiedzenia NMP,

– uroczystości pod Pomnikiem Powstania Sejneńskiego,

– otwarcie wystawy IPN „Powstanie Sejneńskie” w Ośrodku Kultury w Sejnach.

godz. 13.00-20.00- przerwa obiadowa, aktywny wypoczynek w Sejnach,

godz. 20.00- apel wieczorny,

godz. 20.15-22.00- kolacja, toaleta wieczorna,

godz. 22.00- capstrzyk.

23 sierpnia (poniedziałek)

SEJNY– MARYNOWO- SUMOWO- ŁOPUCHOWO- ŻŁOBIN- KRASNOPOL

godz. 6.00- pobudka,

godz. 6.10-6.40- zaprawa poranna,

godz. 6.40-8.30- toaleta poranna, śniadanie, przygotowanie do wymarszu,

godz. 8.30- apel poranny,

godz. 9.00-13.00- zajęcia szkoleniowe prowadzone przez elewów SP P.O.W.,

godz. 14.00-15.45- odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Tadeusza Katelbacha, przerwa obiadowa,

godz. 16.00-21.00- przemarsz kompanii P.O.W. z Sejn do Krasnopola (14,5 km):

– postój w Sumowie (miejsce koncentracji Batalionu P.O.W. „Sumowo” w 1919 r.),

godz. 21.00- uroczysty apel wieczorny pod Pomnikiem Powstania Sejneńskiego w Krasnopolu, zapalenie zniczy,

godz. 21.30- zakwaterowanie kompanii P.O.W. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu (ul. Wojska Polskiego 63),

godz. 21.30-23.00- kolacja, toaleta wieczorna,

godz. 23.00- capstrzyk.

24 sierpnia (wtorek)

KRASNOPOL- ŻUBRONAJCIE- REMIEŃKIŃ- RYŻÓWKA- MAGDALENOWO- WIGRY- CZERWONY FOLWARK- MIKOŁAJEWO- MAĆKOWA RUDA

godz. 6.00- pobudka,

godz. 6.10-6.40- zaprawa poranna,

godz. 6.40-8.30- toaleta poranna, śniadanie, przygotowanie do wymarszu,

godz. 8.30- apel poranny,

godz. 9.00-17.30- przemarsz kompanii P.O.W. z Krasnopola do Maćkowej Rudy (25 km), przerwa obiadowa i postój w Pokamedulskim Klasztorze nad Wigrami,

godz. 17.30-22.00– zakwaterowanie kompanii P.O.W. w Gospodarstwie Agroturystycznym Piotra i Krystyny Milewskich w Maćkowej Rudzie (Wyspa 59), obozowisko, kolacja, toaleta wieczorna, apel wieczorny, rozmowy kwalifikacyjne,

godz. 22.00- capstrzyk.

25 sierpnia (środa)

MAĆKOWA RUDA

godz. 7.00- pobudka,

godz. 7.10-7.40- zaprawa poranna,

godz. 7.40-9.30- toaleta poranna, śniadanie, przygotowanie do zajęć,

godz. 9.30- apel poranny,

godz. 9.45-22.00- aktywny wypoczynek nad rzeką Czarną Hańczą, spływ kajakowy, ognisko, sauna, rozmowy kwalifikacyjne,

godz. 22.00- capstrzyk.

26 sierpnia (czwartek)

MAĆKOWA RUDA- PŁOCICZNO-TARTAK- BAKANIUK

godz. 6.00- pobudka,

godz. 6.10-6.40- zaprawa poranna,

godz. 6.40-8.30- toaleta poranna, śniadanie, przygotowanie do wymarszu,

godz. 8.30- apel poranny,

godz. 9.00-15.00- przemarsz kompanii P.O.W. z Maćkowej Rudy do Płociczna-Tartak (19,5 km),

godz. 15.00-16.00- przerwa obiadowa w Płocicznie-Tartak,

godz. 16.00-18.30- przemarsz kompanii P.O.W. z Płociczna-Tartak do Bakaniuka (10 km),

godz. 18.30-20.00- zakwaterowanie kompanii P.O.W. w  Bakaniuku, obozowisko,

godz. 20.00– apel wieczorny,

godz. 20.30-22.00- ognisko, kolacja, toaleta wieczorna,

godz. 22.00- capstrzyk.

27 sierpnia (piątek)

BAKANIUK

godz. 7.00- pobudka,

godz. 7.10-7.40- zaprawa poranna,

godz. 7.40-9.00- toaleta poranna, śniadanie, przygotowanie do zajęć,

godz. 9.00- apel poranny,

godz. 9.30-22.00- aktywny wypoczynek w Bakaniuku, ognisko, sauna, rozmowy kwalifikacyjne,

godz. 22.00- capstrzyk.

28 sierpnia (sobota)

BAKANIUK- ZIELONE (DRUGIE, KRÓLEWSKIE, KAMEDULSKIE)- SUWAŁKI

godz. 7.00- pobudka,

godz. 7.10-7.40- zaprawa poranna,

godz. 7.40-9.00- toaleta poranna, śniadanie, przygotowanie do wymarszu,

godz. 9.00- apel poranny,

godz. 9.30-13.30– przemarsz kompanii P.O.W. z Bakaniuka do Suwałk (12 km),

godz. 13.30- uroczysty apel przy Mogile Peowiaków (Cmentarz Parafialny przy ul. Bakałarzewskiej) w Suwałkach, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy,

godz. 14.00- złożenie kwiatów w miejscu urodzin Pani Marszałkowej Aleksandry Piłsudskiej (ul. Gałaja),

godz. 14.30- uroczysty apel pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, złożenie kwiatów, rozwiązanie Marszu.

KOMENDANT MARSZU

KOMENDANT GŁÓWNY P.O.W.

płk P.O.W. Piotr AUGUSTYNOWICZ

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *