Brzozowski, Jan (1888 – 1942), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Jan Brzozowski urodził się w Sejnach w 1888 r. W swoim Arkuszu Ewidencyjnym przebiegu służby w Polskiej Organizacji Wojskowej napisał, iż w latach 1914 -1918 przebywał w Rosji, w Bobrujsku i zajmował się handlem. Służył w POW w stopniu szeregowego od maja do września 1919 r. W Powstaniu Sejneńskim walczył przy zdobywaniu Sejn pod dowództwem komendanta Gniadowicza oraz  por. Ostrowskiego i por. Zawadzkiego. Po zdobyciu miasta rozbrajał pozostałych tu żołnierzy litewskich. W lipcu 1920 r. został aresztowany i przewieziony do kowieńskiego więzienia. Przebywał tam dziewięć tygodni, po czym zbiegł. Arkusz Ewidencyjny Jana Brzozowskiego podpisał w jego imieniu ktoś inny (podpis trudny do odczytania) z adnotacją, że niepiśmienny Brzozowski prosił go o to. W Arkuszu Sejny wymienione zostały jako miejsce zamieszkania.

W lipcu 1932 r,. Jan Brzozowski został odznaczony Medalem Niepodległości. („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C, pozycja 141).

Zmarł 15 lipca 1942 r. i został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie informacji, zaczerpniętych z kopii Arkusza Ewidencyjnego oraz na podstawie napisu na cmentarnym nagrobku.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Jana Brzozowskiego, pochowanego na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczkę z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły dnia 23 sierpnia 2023 r. chciał wręczyć w Sejnach Przedstawicielom Rodziny Pan dr Marek Jedynak, Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej w siedzibie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Panią Beatę Dźwilewską, Prezesa Stowarzyszenia Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” i członków Stowarzyszenia, przy współpracy z Panią Barbarą Miszkiel oraz z grupą przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski, Henryk Sylwista, a przede wszystkim przy życzliwej pomocy Księdza Prałata Zbigniewa Bzdaka, Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach. Niestety nikogo z Rodziny Jana Brzozowskiego nie było na uroczystości 23 sierpnia br. pomimo tego, że imienne zaproszenie na tę uroczystość zostało dużo wcześniej wysłane. Prosimy przedstawicieli Rodziny o kontakt mailowy <irka.kasperowicz@gmail.com> lub telefoniczny 698 592 168 w sprawie odebrania tabliczki oraz zaświadczenia.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *