Jabłoński, Józef (1889 – ?)

Józef Jabłoński urodził się w 1889 r. we wsi Michnowce, w gminie Krasnopol. Wykonywał zawód wyrobnika. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 131/1933, Dział C. poz. 255 ), ale odznaczenie i dyplom nie były wysyłane. Niestety w Sejnach nie możemy odnaleźć jego grobu pomimo tego, że osoby… Czytaj dalej

Myszczyński, Aleksander (1891 – ?)

Aleksander Myszczyński urodził się w 1891 r. we wsi Orzechowo, gmina Giby. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 991). Na obu cmentarzach w Sejnach brak jest jego grobu. Na stronie 363 Materiałów do dziejów ziemi sejneńskiej wymieniony jest Aleksander Myszczyński jako zabrana w 1943 r. ze wsi Strzelcowizna ofiara… Czytaj dalej

Siergiej, Stanisław (1893 – 1968) ,,Nowy” Cmentarz

Stanisław Siergiej urodził się w 1893 r. w Krasnopolu. Był rolnikiem. W 1933 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 131/1933, Dział C. poz. 711). Odznaczenie i dyplom nie zostały wysłane. Niestety w Sejnach nie możemy odnaleźć jego grobu. Na Starym Cmentarzu jest tylko jedna mogiła, w której pochowana jest… Czytaj dalej

Jakubowski, Bronisław (1893 – ?)

Bronisław Jakubowski urodził się 18 lutego 1893 r. we wsi Dubowo, gmina Berżniki jako syn Antoniego. Był rolnikiem. W POW działał od 1 grudnia 1918 r. Odznaczał się męstwem. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 477). Niestety w Sejnach nie możemy odnaleźć… Czytaj dalej

Sitko, Edward (1894 – ?)

Edward Sitko urodził się 15 marca 1894 r. we wsi Kalety, gmina Giby. Był rolnikiem.  Na wniosku o przyznanie Medalu Niepodległości widnieje adres: Kaplica Wielka, gmina Wierciliszki, p-ta i powiat Grodno. W 1938 r. jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony. Na obu cmentarzach w Sejnach brak jest jego grobu, być może został pochowany gdzieś… Czytaj dalej

Niewulis, Józef (1893 albo 1898 – ?)

Józef Niewulis urodził się albo 15 marca 1893 r. albo 15 marca 1898 r. (na dwóch różnych dokumentach dzień i miesiąc urodzenia są takie same, a lata urodzenia różne, wiadomo jednak, że niewyraźnie ręcznie zapisana cyfra 3 może być odczytana jako 8 i odwrotnie). Józef Niewulis w 1938 r. został odznaczony… Czytaj dalej

Żynda, Witold (1896 – 1946) ,,Nowy” Cmentarz

Witold Żynda urodził się w 1896 r. we wsi Pawłówka, w gminie Krasnopol. W Arkuszu Ewidencyjnym napisał, że ukończył szkołę powszechną i pracował w rolnictwie. Do POW należał od maja 1918 r. do września 1919 r. Służył w randze starszego strzelca, pod pseudonimem „Ząbkowski”. W Powstaniu Sejneńskim walczył w Sejnach. Arkusz Ewidencyjny podpisał… Czytaj dalej

Kuczyński, Konstanty (1883 – 1936), brak widocznej mogiły

Konstanty Kuczyński w 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 730).  Na dokumencie odznaczeniowym, dostępnym internetowo w CAW, podany jest jego adres: Sejny. A z internetowo dostępnego aktu zgonu nr 71/1936 Księgi Zgonów Parafii Sejneńskiej dowiadujemy się, iż Konstanty Kuczyński urodził się w 1883… Czytaj dalej

Malinowski, Ludwik (1869 – 1925), brak widocznej mogiły

Ludwik Malinowski urodził się 10 października 1869 r. w Sejnach. Był synem Wincentego i Rozalii, z domu Czupryńskiej. Należał do POW, brał udział w Powstaniu Sejneńskim 1919 r., a następnie w stopniu starszego posterunkowego służył w Polskiej Policji Państwowej. Jego żoną była Stanisława, z domu Leszczyńska. Za udział w walce… Czytaj dalej

Moroz, Antoni (1899 – 1927), brak widocznej mogiły

Antoni Moroz urodził się około 1899 r. w Pomorzu Wielkim (gmina Giby). Był synem Piotra i Michaliny, z domu Marcinkiewicz i prawdopodobnie młodszym bratem Franciszka i Zygmunta Moroza. Działał w POW, brał udział w Powstaniu Sejneńskim 1919. Zmarł po pobiciu przez Litwinów. Został pośmiertnie odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wniosek o jego pośmiertne odznaczenie Medalem Niepodległości… Czytaj dalej