Jurkiewicz, Wincenty (1898 – 1970)

Wincenty Jurkiewicz urodził się w 1898 r. w Berżnikach. Był synem Wincentego i Teofili, z domu Staśkiel, pochodzącej ze wsi Bosse. Skończył szkołę powszechną, a do wojska został powołany, nie był ochotnikiem. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Bezpośrednim dowodem na to jest pamiątka rodzinna w postaci zdjęcia w… Czytaj dalej

Rutowicz, Feliks (1896 – 1950)

Feliks Rutowicz urodził się 13 października 1896 r. w Stabieńszczyźnie. Jan Dzienisiewicz pamięta opowiadania jego córki Marii o udziale ojca w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., pamięta pokazywane mu zdjęcia ojca w wojskowym mundurze z tych czasów. Wniosek Feliksa Rutowicza o odznaczenie Medalem Niepodległości został złożony, jednak nie został rozpatrzony z… Czytaj dalej

Hołub, Wawrzyniec (? – po 1945)

Wawrzyniec Hołub był felczerem, leczył rannych Powstańców Sejneńskich w lazarecie w Krasnopolu. Złożył później wniosek o odznaczenie Krzyżem Niepodległości, jednak nie został on rozpatrzony z nieznanych nam powodów. Krzyż Niepodległości otrzymał natomiast pośmiertnie Antoni Hołub, urodzony 10 czerwca 1901 r. („Monitor Polski” nr 156/1931, Dział B. poz. 107, ś.p. Hołub… Czytaj dalej

Szczuka, Bolesław (1898 – 1984)

Bolesław Szczuka urodził się w 1898 r. w Posejnach, był synem Stanisława i Anny, z domu Rekuć. Córka, Anna Tomkiewicz pamięta opowiadania ojca o udziale w Bitwie Warszawskiej  wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Był kowalem, podkuwał wojskowe konie. Pamięta opowiadanie ojca o Księdzu Skorupce. Była mgła i żołnierze bali się iść… Czytaj dalej

Andrzejewski, Józef (1894 – ?)

Józef Andrzejewski urodził się w 1894 r. W 1932 r. został odznaczony Krzyżem Niepodległości („Monitor Polski nr 167/1932, Dział B. poz. 7). Odznaczenie Krzyżem Niepodległości potwierdza, że musiał być nie tylko Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny polsko – bolszewickiej 1920 r., ale był tym, który wykazał się czymś więcej w… Czytaj dalej

Miszkiel, Wacław (1892 – 1987)

2.06.2022 r. Wacław Miszkiel urodził się 1 lutego 1892 r. we wsi Posejnele (gmina Berżniki). Syn Antoniego i Rozalii Szarejkówny. Działał w POW pod pseudonimem „Maciejek”. Był rolnikiem.  W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 966). Można przypuszczać, że został pochowany w Berżnikach…. Czytaj dalej

Jachimowicz, Wacław (1893 – ?)

Jachimowicz Wacław, ur. 1 IX 1893 roku w Okółku, w gminie Giby, syn Piotra i Dominiki. Do 1913 roku był przy rodzicach i pracował dorywczo jako pracownik leśny. W 1913 roku wyjechał do USA, gdzie pracował w kopalni węgla „Deendobli”. 17 X 1917 roku zgłosił się jako ochotnik do Armii… Czytaj dalej

Kuklewicz, Józef (1882 – ?)

Kuklewicz Józef, ur. ok. 1882 roku w Gibach. Rolnik. Członek POW komendy lokalnej „Posejnele” Nr 4, w okresie międzywojennym członek zarządu Koła Związku Peowiaków w Gibach. W 1937 roku jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości odrzucono na skutek „ujemnej opinii”. Opracował Krzysztof Skłodowski1. 1 https://www.facebook.com/people/Giby-Nasza-Historia/100064055194808/ Irena Kasperowicz-Ruka dodaje, że na… Czytaj dalej

Jakubowski, Bronisław (1895 – 1932)

Bronisław Jakubowski, ur. w 1895 roku w Dubowie w gminie Berżniki. Rolnik. Do POW wstąpił 15 V 1919 roku. Następnie jako ochotnik służył w Wojsku Polskim. W 1932 roku „Za długotrwałą pełną poświęcenia pracę nad zdobyciem niepodległości w Polskiej Organizacji Wojskowej i za walkę orężną z okupantami niemiecko-litewskimi w szeregach… Czytaj dalej

Sarnecki, Piotr i Stanisław

Sarnecki Piotr, „Sosnowski”, ur. 8 VII 1901 roku w Gibach. Posiadał wykształcenie elementarne. Od 6 III 1919 roku był członkiem komendy lokalnej POW Posejnele i należał do organizacji do 8 XI 1919 roku (w innym dokumencie od 15 VIII do 1 IX 1919 roku). Jak podał „W czasie bytności w… Czytaj dalej