Zawiązanie Kapituły Krzyża

Ustosunkowując się do licznych postulatów środowiska Rodzin Powstańców Sejneńskich Ziemi Augustowsko-Sejneńsko-Suwalskiej oraz środowisk obywatelskich związanych z dziedzictwem czynu niepodległościowego o przynależność Południowej Suwalszczyzny do Macierzy w roku 1919 – w setną rocznicę tych pamiętnych historycznych wydarzeń, które zadecydowały o kształcie granic państwa polskiego na tej północno-wschodniej rubieży naszej Ojczyzny – w dniu 10 czerwca… Czytaj dalej