Żukowski, Bolesław (1892 – 1944), zamordowany przez Niemców

Bolesław Żukowski urodził się 27 kwietnia 1892 roku w wsi Zelwa, w gminie Giby. Jego wniosek o odznaczenia Medalem Niepodległości został odrzucony 21 czerwca 1938 r. Na wniosku podany jest adres: Konstantynówka. Nominowanie do odznaczenia Medalem Niepodległości potwierdza jednak, że musiał być Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny polskobolszewickiej 1920 r.  W Sejnach na obu cmentarzach nie znaleziono jego grobu. Natomiast na stronie 371 Materiałów do dziejów ziemi sejneńskiej, t. II,  wymieniony jest Bolesław Żukowski, zabrany przez Niemców z Konstantynówki w lutym 1944 r. i powieszony w Bakałarzewie. Na stronie straty.pl informacja ta została potwierdzona i uzupełniona o datę egzekucji. Wymieniono tam rok 1943. Nie jest to właściwa data śmierci. Bolesław Żukowski został przez Niemców aresztowany w Konstantynówce w lutym 1944 r., był więziony w Suwałkach i Działdowie, został zamordowany w Bakałarzewie 25 maja 1944 r. Zginął w grupie dwunastu powieszonych w tym dniu działaczy podziemia niepodległościowego. Prosimy rodzinę i krewnych o uzupełnienie tego krótkiego wspomnienia o tragicznie zmarłym Bolesławie Żukowskim z Konstantynówki.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1.

1  Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html; Praca zbiorowa pod redakcją Jana Askanisa, Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, t. II. Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego Nr 22, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 1975:  IPN Straty: https://straty.pl/szukaj-osoby.php. Informacje i zdjęcia pomnika w Bakałarzewie, poświęconego dwunastu Żołnierzom AK zamordowanym przez Niemców 25 maja 1944 r., są dostępne pod adresem: http://www.bakalarzewo.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=4&dzialy=4&akcja=artykul&artykul=3195 [dostęp: 12.11.2022 r.]

13.11.2022 r.

Dziękujemy Pani Helenie z Gdańska, córce Bolesława Żukowskiego oraz Panu Adamowi Żukowskiemu, synowi Piotra Żukowskiego, brata Bolesława Żukowskiego, za kontakt mailowy i telefoniczny, za cenne informacje dotyczące historii rodziny. Zachęcamy gorąco do napisania i opublikowania w okienku Komentarz własnych wspomnień o Bolesławie Żukowskim oraz o trudnym losie jego najbliższych, boleśnie dotkniętych jego tragiczną śmiercią.

Na Nowym Cmentarzu w Sejnach pochowana jest Róża Żukowska, żona Bolesława Żukowskiego, która zmarła 24 lipca 1987 r. oraz syn Józef, który zmarł 9 sierpnia 1996 r. (informacje pochodzące z odczytanych napisów na cmentarnym nagrobku).

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *