Fiedorowicz, Antoni (1896 – 1954), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Antoni Fiedorowicz urodził się 2 lutego 1896 r. w Gibach. Był rolnikiem. W 1938 r. jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony. Nominowanie do odznaczenia Medalem Niepodległości potwierdza jednak, że musiał być Powstańcem Sejneńskim i/lub weteranem wojny 1920 r. Zmarł 19 czerwca 1954 r. Został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1 oraz napisów na cmentarnym nagrobku.

1 Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html

Fiedorowicz Antoni, ur. 2 II 1896 roku w Gibach. Rolnik. Ukończył trzy klasy szkoły elementarnej. Od 1918 roku był członkiem POW. Po wykradzeniu broni Niemcom musiał się ukrywać. 14 I 1919 roku wraz z grupą peowiaków z Gib dołączył do oddziału POW pod dowództwem Narcyza Misiewicza i Antoniego Józefa Wołągiewicza, który maszerując z „Okręgu Olickiego”, zatrzymał się na postój w Gibach. Następnie wraz z nim przekradł się lasami przez placówki niemieckie, dotarł do Zambrowa i wstąpił jako ochotnik do 1 Suwalskiego Pułku Strzelców (później 41 Suwalski Pułk Piechoty). Brał m.in. udział w walkach pod Lidą, Wilnem, Mińskiem, Kijowem oraz polsko-litewskich walkach na Suwalszczyźnie w sierpniu i wrześniu 1920 roku. Awansował do stopnia starszego szeregowego. W 1921 roku został zdemobilizowany i powrócił do Gib, gdzie pracował „na małym gospodarstwie rolnym”. Należał do Związku Rezerwistów RP. Był wyróżniony odznaką pamiątkową Dywizji Litewsko-Białoruskiej i odznaką Wilno – Wielkanoc 1919. Był żonaty. Zmarł w 1954 roku. Został pochowany na „starym” cmentarzu w Sejnach. W 1938 roku jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony „z powodu braku pracy niepodległościowej”.

Opracował Krzysztof Skłodowski.

29.03.2024 r.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA

Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Antoniego Fiedorowicza, pochowanego na Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczki z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenia z numerem ewidencyjnym mogiły będą wręczane rodzinom przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach, w czasie uroczystości poświęconej 105. rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego. Informacja o miejscu i godzinie spotkania w Sejnach dnia 23 sierpnia 2024 r. zostanie przesłana na wszystkie zgłoszone adresy nie później niż w pierwszej połowie sierpnia 2024 r.

Uprzejmie prosimy rodzinę, krewnych i znajomych Antoniego Fiedorowicza o zgłaszanie zamiaru udziału w uroczystości wręczania zaświadczeń oraz tabliczek GRÓB WETERANA dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach: telefon 22 643 65 63 i 698 592 168; mail <irka.kasperowicz@gmail.com>.

Dodaj do zakładek Link.

3 odpowiedzi na „Fiedorowicz, Antoni (1896 – 1954), zarejestrowany GRÓB WETERANA

  1. Grób Weterana komentarz:

    Dzień dobry jestem wnuczką Antoniego Fiedorowicz bardzo cieszę się historią mojego dziadka . Mój tata syn Antoniego już nie żyje ,nigdy nam nie opowiadał o dziadku jesteśmy bardzo Dumni z Naszego Dziadka

  2. Krzysztof komentarz:

    Mój synek jest praprawnukiem Antoniego Fiedorowicza. Mieszkamy na drugim końcu Polski, ale do Sejn zaglądamy corocznie. Może znana jest lokalizacja grobu? Jak będziemy na Sejnenszczyźnie to zajrzymy, posprzątamy. Zapalimy świeczkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *