Jachimowicz, Wacław (1893 – ?)

Wacław Jachimowicz urodził się 1 września 1893 roku w Okółku, w gminie Giby. Był synem Piotra i Dominiki. Na wniosku o odznaczenie Medalem Niepodległości jako adres miejsca zamieszkania podana jest wieś Okółek. Wniosek o odznaczenia został odrzucony 25 czerwca 1938 r. Nominowanie do odznaczenia Medalem Niepodległości potwierdza jednak, że musiał być Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny polskobolszewickiej 1920 r.  W Sejnach na obu cmentarzach nie znaleziono jego grobu. Jest co  prawda pochowany na Starym Cmentarzu Wacław Jachimowicz, który urodził się w 1928 roku, a zmarł w 2004 roku. Powołując się na silną na Sejneńszczyźnie tradycję przechodzenia imienia z ojca na syna można przypuszczać, że być może był synem Wacława Jachimowicza, urodzonego w 1893 r. w Okółku. Prosimy rodzinę o pomoc w ustaleniu daty jego śmierci oraz miejsca wiecznego spoczynku.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1 oraz napisu na cmentarnym nagrobku.

1  Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html

5.09.2022 r.

Jachimowicz, Wacław (1893 – ?)

Jachimowicz Wacław, ur. 1 IX 1893 roku w Okółku w gminie Giby, syn Piotra i Dominiki. Do 1913 roku był przy rodzicach i pracował dorywczo jako pracownik leśny. W 1913 roku wyjechał do USA, gdzie pracował w kopalni węgla „Deendobli”. 17 X 1917 roku zgłosił się jako ochotnik do Armii Polskiej we Francji. Po przejściu przeszkolenia w obozie szkoleniowym w Kanadzie został skierowany do Francji, gdzie wcielono go do 3 Pułku Strzelców Polskich. Brał udział w walkach na froncie i został ranny w lewą rękę. Po wyleczeniu wrócił do pułku. W 1919 roku wraz z Armią Polska we Francji przybył do Polski, gdzie pułk został przemianowany na 45 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych. W jego szeregach brał udział m.in. w walkach pod Szepietówką, Równem, Łuckiem. 23 IV 1920 roku został zdemobilizowany. 1 I 1921 roku objął posadę gajowego w Nadleśnictwie Pomorze. W 1937 roku był gajowym w Okółku. W 1938 roku jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony.

Opracował Stanisław Jachimowicz1.

1 Giby. Nasza historia.  https://www.facebook.com/people/Giby-Nasza-Historia/100064055194808/

Irena Kasperowicz-Ruka dodaje, że na obu sejneńskich cmentarzach nie możemy odszukać mogiły Wacława Jachimowicza, urodzonego 1 września 1893 r. w Okółku. Prosimy rodzinę, krewnych i znajomych o pomoc w ustaleniu daty jego śmierci oraz miejsca wiecznego spoczynku.

Pan Józef Szarejko z Gib przypuszcza, że Wacław Jachimowicz mógł zostać pochowany w Mikaszówce. Pan Józef pamięta, że osoby zamieszkałe w okolicach Okółka i Rygolu były chowane właśnie tam. Prosimy o pomoc w ustaleniu, czy Wacław Jachimowicz spoczywa w Mikaszówce, a jeśli tak, to jaka data jego śmierci zapisana jest na pomniku.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *