Milewski, Wincenty (1901 – 1944), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Wincenty Milewski urodził się w Gibach 10 lipca 1901 r. Był synem Tomasza i Racheli, z domu Sobolewskiej. Jak napisał w swoim Arkuszu Ewidencyjnym nie ukończył żadnej szkoły. Zajmował się rolnictwem. Od 15 sierpnia do 1 września 1919 r. działał w POW w stopniu szeregowego pod pseudonimem „Wilczyński”. Jeszcze prze Powstaniem był więziony w Sejnach przez Litwinów, gdy w drodze wraz z innymi na ćwiczenia wojskowe do lasu zwanego w Sejnach „Borkiem” został aresztowany. Napisał, że „w areszcie obchodzono się dziko i maltretowano nielitościwie chcąc wydobyć zeznania o całej organizacji”. Po zdobyciu Sejn przez Powstańców 23 sierpnia 1919 r. został oswobodzony. W Powstaniu Sejneńskim walczył w Sejnach i w Gibach. Jego przełożonym był Piotr Szyryński. Po Powstaniu wstąpił do wojska polskiego. Arkusz Ewidencyjny Wincenty Milewski podpisał własnoręcznie 25 kwietnia 1929 r. Wymienił tam Giby jako miejsce swojego zamieszkania. Wincenty Milewski został  w 1932 r. odznaczony Medalem Niepodległości. („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C, pozycja 956). Otrzymał także Odznakę Pamiątkową Więźniów Ideowych z lat 1914 -19211. Zmarł 15 sierpnia 1944 r. w wieku 43 lat, spoczywa w Sejnach na Starym Cmentarzu. Wincenty Milewski prawdopodobnie był młodszym bratem Milewskiego Józefa, który urodził się w Gibach 10 października 1898 r. i był także synem Tomasza i Racheli, z domu Sobolewskiej. Józef Milewski działał w POW  pod pseudonimem „Kozakowski”. Był rolnikiem. W1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 217/1932, Dział C, pozycja 696) Milewski Józef Suwałki, poz. 697) Milewski Józef – Giby). Prosimy rodzinę i krewnych o pomoc w potwierdzeniu przypuszczenia, że Józef i Wincenty Milewscy byli braćmi.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie internetowo dostępnych dokumentów, dotyczących osób odznaczonych oraz na podstawie napisów na cmentarnych nagrobkach.

1  Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz Odznaczeni Krzyżem i Medalem Niepodległości https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-i-Medalem-Niepodleglosci.html

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Wincentego Milewskiego, pochowanego na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczkę z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI  oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły dnia 23 sierpnia 2023 r. chciał wręczyć w Sejnach przedstawicielom Rodziny Pan dr Marek Jedynak, Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej w siedzibie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Panią Beatę Dźwilewską, Prezesa Stowarzyszenia Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” i członków Stowarzyszenia, przy współpracy z Panią Barbarą Miszkiel oraz z grupą przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski, Henryk Sylwista, a przede wszystkim przy życzliwej pomocy Księdza Prałata Zbigniewa Bzdaka, Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach. Niestety nikogo z Rodziny Wincentego Milewskiego nie było na uroczystości 23 sierpnia br. pomimo tego, że imienne zaproszenie na tę uroczystość zostało dużo wcześniej wysłane. Prosimy przedstawicieli Rodziny o kontakt mailowy <irka.kasperowicz@gmail.com> lub telefoniczny 698 592 168 w sprawie odebrania tabliczki oraz zaświadczenia.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *