Milewski, Wincenty (1901 – 1944), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Wincenty Milewski urodził się w Gibach 10 lipca 1901 r. Był synem Tomasza i Racheli, z domu Sobolewskiej. Jak napisał w swoim Arkuszu Ewidencyjnym nie ukończył żadnej szkoły. Zajmował się rolnictwem. Od 15 sierpnia do 1 września 1919 r. działał w POW w stopniu szeregowego pod pseudonimem „Wilczyński”. Jeszcze prze Powstaniem był więziony w Sejnach przez Litwinów, gdy w drodze wraz z innymi na ćwiczenia wojskowe do lasu zwanego w Sejnach „Borkiem” został aresztowany. Napisał, że „w areszcie obchodzono się dziko i maltretowano nielitościwie chcąc wydobyć zeznania o całej organizacji”. Po zdobyciu Sejn przez Powstańców 23 sierpnia 1919 r. został oswobodzony. W Powstaniu Sejneńskim walczył w Sejnach i w Gibach. Jego przełożonym był Piotr Szyryński. Po Powstaniu wstąpił do wojska polskiego. Arkusz Ewidencyjny Wincenty Milewski podpisał własnoręcznie 25 kwietnia 1929 r. Wymienił tam Giby jako miejsce swojego zamieszkania. Wincenty Milewski został  w 1932 r. odznaczony Medalem Niepodległości. („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C, pozycja 956). Otrzymał także Odznakę Pamiątkową Więźniów Ideowych z lat 1914 -19211. Zmarł 15 sierpnia 1944 r. w wieku 43 lat, spoczywa w Sejnach na Starym Cmentarzu. Wincenty Milewski prawdopodobnie był młodszym bratem Milewskiego Józefa, który urodził się w Gibach 10 października 1898 r. i był także synem Tomasza i Racheli, z domu Sobolewskiej. Józef Milewski działał w POW  pod pseudonimem „Kozakowski”. Był rolnikiem. W1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 217/1932, Dział C, pozycja 696) Milewski Józef Suwałki, poz. 697) Milewski Józef – Giby). Prosimy rodzinę i krewnych o pomoc w potwierdzeniu przypuszczenia, że Józef i Wincenty Milewscy byli braćmi.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie internetowo dostępnych dokumentów, dotyczących osób odznaczonych oraz na podstawie napisów na cmentarnych nagrobkach.

1  Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz Odznaczeni Krzyżem i Medalem Niepodległości https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-i-Medalem-Niepodleglosci.html

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Wincentego Milewskiego, pochowanego na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski pod numerem ewidencyjnym 5086. Tabliczka z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI  zostanie wręczona Rodzinie przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2023 r. w Sejnach, w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej przez Stowarzyszenie Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” oraz grupę przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski oraz Henryk  Sylwista.  Beata Dźwilewska, Prezes Stowarzyszenia ,,ZIUK” oraz grupa przedstawicieli powstańczych rodzin serdecznie zapraszają rodzinę, krewnych, znajomych i sąsiadów Wincentego Milewskiego na tę uroczystość. Informacja o miejscu i godzinie spotkania w Sejnach 23 sierpnia 2023 r. zostanie podana w późniejszym terminie.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w uroczystości wręczania tabliczek GRÓB WETERANA 23 sierpnia 2023 r. w Sejnach na następujący adres mailowy: <STOWARZYSZENIE.ZIUK@gmail.com>

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *