Łejmel, Antoni (1891 – ?)

Antoni Łejmel urodził się w 1891 r. w Wigrańcach, w gminie Berżniki. W swoim Arkuszu Ewidencyjnym przebiegu służby w Polskiej Organizacji Wojskowej nic nie napisał jaką szkołę ukończył. Pracował w rolnictwie. W latach 1914-1917 służył w armii rosyjskiej. W POW działał od 15 sierpnia do września 1919 r. w stopniu szeregowego. W Powstaniu Sejneńskim walczył pod Gibami, Berżnikami i Sejnami. Z przełożonych pamiętał por. Ostrowskiego. Swój Arkusz Ewidencyjny Antoni Łejmel podpisał 11 kwietnia 1929 r. Jako miejsce zamieszkania wskazał Bierżałowce w gminie Berżniki. Antoni Łejmel został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932).

Prosimy o pomoc w sprawie ustalenia nie tylko daty śmierci i miejsca wiecznego spoczynku Antoniego Łejmela, ale także o rozstrzygniecie, czy Antoni Łejmel był bratem Wacława Łejmela, ur. w 1898 roku w Wigrańcach, w gminie Berżniki. Wacław był także członkiem POW od 15 VIII 1919 roku. Po wybuchu powstania sejneńskiego brał on udział w rozbrajaniu placówek litewskich w Gibach i Berżnikach oraz w walkach o Sejny. A później służył w 41 Suwalskim Pułku Piechoty. Mieszkał w Wigrańcach w gminie Berżniki, pracował w rolnictwie. Być może Wacław i Antoni byli braćmi, być może obaj są pochowani w Berżnikach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie informacji, zaczerpniętych z kopii Arkusza Ewidencyjnego, napisanego i podpisanego przez Antoniego Łejmela oraz na podstawie notki biograficznej o Wacławie Łejmelu, napisanej przez Krzysztofa Skłodowskiego.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *