Korsakowski, Franciszek (1842 – 1928), Powstaniec Styczniowy 1863, zarejestrowany GRÓB WETERANA

Na Nowym Cmentarzu w Sejnach, po lewej stronie ścieżki główniej, na płycie czołowej okazałego, dobrze utrzymanego ciemnego pomnika czytamy:

FRANCISZEK KORSAKOWSKI / WETERAN POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863 R. / ŻYŁ LAT 87.

Niewiele. Znacznie więcej dowiadujemy się od Pana Jarosława Marczaka1: „Korsakowski Franciszek, ur. w 1842 roku w miejscowości Magdalenów (Magdalenowo ?). Walczył w oddziale Konstantego Ramotowskiego „Wawra”. Był ranny w bitwie pod Kozim Rynkiem. Po powrocie do domu został aresztowany i skazany na 8 lat katorgi. Odbył połowę kary. Został zweryfikowany jako podporucznik weteran pod numerem porządkowym 1006/1920. W latach 20. mieszkał w Sejnach. Zmarł w 1928 roku.”  W świetle tych informacji słuszne  może byłoby zatem dopisanie na płycie czołowej pomnika dodatkowej, ważnej informacji: FRANCISZEK  KORSAKOWSKI (1842 – 1928)

Potomkowie Franciszka Korsakowskiego mieszkają obecnie w Suwałkach oraz w Krakowie.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka.


Powstańcy Styczniowi pochodzący z Sejneńszczyzny, jednak nie pochowani w Sejnach

Dalsze poszukiwania Powstańców Styczniowych pochodzących z Sejneńszczyzny prowadzą nas do następującej osoby1: „Paciukanis (Pieciukanis) Antoni, ur. w 1844 roku. Walczył w kawalerii Wincentego Reklewskiego w partii Konstantego Ramotowskiego „Wawra”. W bitwach pod Helenowem i Kozim Rynkiem był ranny. Trafił do niewoli, był więziony. Został zweryfikowany jako podporucznik weteran pod numerem porządkowym 1270/1923. W latach 20. mieszkał w majątku Hołny-Wolmera. Był odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami. Zmarł 28 stycznia 1937 roku. Spoczywa na cmentarzu przy kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach.” Dowiadujemy się tam także, iż2 19 marca 1933 roku, w dniu imienin Józefa Piłsudskiego, Antoni Paciukanis oraz inni Powstańcy Styczniowi, między innymi Józef Gryguć (urodzony w Klejwach, pochowany w Mikaszówce, odznaczony w 1937 r. Krzyżem Niepodległości z Mieczami), podczas uroczystości na rynku w Augustowie otrzymali „Dar Honorowy”. Dar ten składał się z Krzyża 70-lecia Powstania Styczniowego oraz z miesięcznej pensji w wysokości 125 zł.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka.


1Jarosław Marczak, Weterani powstania styczniowego z Suwalszczyzny, Rocznik Augustowsko-Suwalskie, Wydawca: Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, przy współpracy z  Archiwum Państwowym w Suwałkach i Muzeum Okręgowym w Suwałkach,  Tom XIII,  2013, s.127.  

Adres internetowy: http://www.astn.pl/r2013/weterani.htm.  

2Jarosław Marczak, Weterani powstania styczniowego z Suwalszczyzny, Rocznik Augustowsko-Suwalskie, Wydawca: Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, przy współpracy z  Archiwum Państwowym w Suwałkach i Muzeum Okręgowym w Suwałkach,  Tom XIII,  2013, s.121.  

Adres internetowy: http://www.astn.pl/r2013/weterani.htm.  

Dodaj do zakładek Link.

Jedna odpowiedź na „Korsakowski, Franciszek (1842 – 1928), Powstaniec Styczniowy 1863, zarejestrowany GRÓB WETERANA

  1. MK komentarz:

    Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Franciszka Korsakowskiego, pochowanego na Nowym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczka z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI została wręczona rodzinie przez prof. dr hab. Piotra Kardelę, Dyrektora oddziału IPN w Białymstoku oraz przez dr Jarosława Schabieńskiego, Naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN dnia 23 sierpnia 2021 r., w trakcie uroczystości osłaniania w Sejnach tablicy poświęconej pamięci Tadeusza Katelbacha.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *