Mickaniewski, Stanisław (1895 – 1939), obóz internowanych żołnierzy na Litwie

Stanisław Mickaniewski urodził się 31marca 1895 r. w Rydze. Był synem Rudolfa i Stefanii, z domu Baranowskiej. Studia typu medycznego (można nazwać: wstępne) ukończył w Saratowie.  Po wybuchu rewolucji w Rosji i przejęciu władzy przez bolszewików jako pracownik medyczny szpitala został objęty ścisłym nadzorem i zakazem wyjazdu z miasta. Dopiero w sierpniu 1918 roku udało mu się wyjechać z Saratowa z zamiarem przedostania się jak najszybciej do Warszawy. Pokonując liczne przeszkody dotarł do Polski pod koniec grudnia 1918 r. Jako ochotnik wstąpił do tworzącego się Wojska Polskiego i w lutym 1919 r. rozpoczął służbę medyczną w wojsku, trwającą już przez całe życie. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej z lat 1919-1920. Po jej zakończeniu został przydzielony do batalionu zapasowego 2 Pułku Piechoty Legionów i rozpoczął pełne studia medyczne, które zakończył 23 czerwca 1923 roku uzyskując dyplom lekarza. Pracował w różnych jednostkach wojskowych i awansował do stopnia kapitana (1928 r.), a następnie majora (1935 r.). Rozkazem dowódcy KOP z 4 października 1927 roku Stanisław Mickaniewski otrzymał przydział do 24 Batalionu KOP w Sejnach (utworzonego 15 marca 1926 r.) i tu pracował do września 1939 r. Ożenił się z Jadwigą, z domu Janowicz, małżonkowie mieli syna Andrzeja Stanisława. Zmarł nagle 29 listopada1939 r. w obozie internowanych żołnierzy w Kalwarii, w dotąd nie wyjaśnionych do końca okolicznościach. Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918 – 1921 oraz brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Otrzymał także Odznakę za Rany (z jedną gwiazdką), w związku z kontuzją odniesioną podczas walk  w 1919 roku.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1.

1Mariusz Zemło, Jarosław Wojciechowicz, W służbie Ojczyźnie. Korpus Ochrony Pogranicza- 24 Baon ,,Sejny”, Instytut Pamięci Narodowej, Białystok-Warszawa 2019, s. 91, 92, 126-127.

A.Ochał, Major lekarz Stanisław Mickaniewski-sejneński lekarz wojskowy, do końca wierny wojskowej przysiędze, ,,Rocznik Augustowsko-Suwalski” 2014, t.14, s.256-264.

 Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html

Strony internetowe: http://www.astn.pl/r2014.pdf;  https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Mickaniewski; straty.pl

Dąb Pamięci w Sejnach, poświęcony Stanisławowi Mickaniewskiemu:

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *