Adamowicz, Michał (1900 – 1942, KL Gusen)

Michał Adamowicz, ur. 10 II 1900 roku w Deguciach w gminie Berżniki, syn Piotra i Aleksandry z Michalskich. 1 II 1919 roku złożył przysięgę na ręce Piotra Szyryńskiego i został członkiem komendy lokalnej POW „Posejnele” nr 4. Brał udział w powstaniu sejneńskim. Po jego zakończeniu, jako jedyny żywiciel rodziny powrócił do domu. W okresie międzywojennym był radnym Rady Miejskiej Sejn. W 1938 roku jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony.

Opracował Krzysztof Skłodowski.

Irena Kasperowicz-Ruka dodaje, iż w czasie okupacji Michał Adamowicz został przez Niemców aresztowany w lipcu 1942 r i zginął w KL Gusen. (por. Irena Staniewicz, Sejny w okresie okupacji hitlerowskiej, Almanach Sejneński nr 4,  Ośrodek ,,Pogranicze – sztuk, kultur, narodów ” w Sejnach, Sejny 2005, s. 144). Na obu sejneńskich cmentarzach nie ma mogiły z wymienieniem Michała Adamowicza, chociaż na Starym Cmentarzu są cztery groby rodzinne Adamowiczów, a na nowym cmentarzu jeden. Wynika zapewne to stąd, iż w późniejszych latach okupacji Niemcy zaprzestali przesyłać rodzinom prochy ofiar obozów koncentracyjnych. Gdyby Michał Adamowicz przeżył obóz koncentracyjny lub gdyby przesłono z obozu jego prochy, to można przypuszczać, że pochowane byłyby w Sejnach w grobie rodzinnym na Starym Cmentarzu.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *